Zielony Smok - logo witryny

Wzorzec projektowy State

Zadanie Programistyczne

Smoki leżące w szpitalu muszą być monitorowane co do stanów odżywienia.
Stanów jest trzy.

Rozwiązanie

 1. Utworzyć Smoka, który może przyjmować określone stany i może
  pobierać i wydatkować energię.
 2. Utworzyć klasę Stan dla konkretnego Smoka zawierającą ogólne metody
  dodawania i wydatkowania kalorii.
 3. Utworzyć trzy klasy po jednej dla każdego stanu. Klasy dziedziczą po klasie Stan.
  Należy nadpisać metody dotyczące pobierania i wydatkowania energii. Należy uwzględnić zmianę stanu Smoka, o ile zachodzi taka zmiana.
 4. Uruchomić i sprawdzić działanie.

Klasy

Klasa Smok
package state;
class Smok {
  public static final double MAX_STAN_KALORII = 60000.0;
  public static final double MIN_STAN_KALORII = 30000.0;
  public static final String ERROR = "Error: Koniec zapasu energii";
  public static final String ERROR_UP = "Error: Koniec jedzenia. "
      + "Stan zagrażający życiu";
  private Stan stanPacjenta;
  private final String nrLozka;
  private double stanOdzywienia;
  public Smok(String nrLozka) {
    this.nrLozka = nrLozka;
    stanPacjenta = Stan.stanPoczatkowy(this);
  }
  public void setState(Stan stanPacjenta) {
    this.stanPacjenta = stanPacjenta;
  }
  private Stan getStanPacjenta() {
    return stanPacjenta;
  }
  public String getNrLozka() {
    return nrLozka;
  }
  public boolean dodajKalorie(double liczbaKalorii) {
    return getStanPacjenta().dodajKalorie(liczbaKalorii);
  }
  public boolean wydatkujKalorie(double liczbaKalorii) {
    return getStanPacjenta().wydatkujKalorie(liczbaKalorii);
  }
  public double getStanOdzywienia() {
    return stanOdzywienia;
  }
  public void setStanOdzywienia(double stanOdzywienia) {
    this.stanOdzywienia = stanOdzywienia;
  }
}
Klasa Stan
package state;
public class Stan {
  private Smok smok;
  Stan(Smok smok) {
    this.smok = smok;
  }
  Stan(Stan stan) {
    this.smok = stan.getSmok();
  }
  Smok getSmok() {
    return smok;
  }
  public void setSmok(Smok smok) {
    this.smok = smok;
  }
  public static Stan stanPoczatkowy(Smok smok) {
    return new StanAktywnosci(smok);
  }
  public boolean dodajKalorie(double liczbaKalorii) {
    double bilansKalorii = getSmok().getStanOdzywienia() + liczbaKalorii;
    getSmok().setStanOdzywienia(bilansKalorii);
    System.out.println("Smok pobrał " + liczbaKalorii + " kalorii ");
    return true;
  }
  public boolean wydatkujKalorie(double liczbaKalorii) {
    double bilansKalorii = getSmok().getStanOdzywienia() - liczbaKalorii;
    getSmok().setStanOdzywienia(bilansKalorii);
    System.out.println("Smok wydatkował " + liczbaKalorii + " kalorii ");
    return true;
  }
  @Override
  public String toString() {
    return this.getClass().getSimpleName();
  }
}
Klasa StanAktywnosci
package state;
public class StanAktywnosci extends Stan {
  public StanAktywnosci(Smok smok) {
    super(smok);
  }
  public StanAktywnosci(Stan stan) {
    super(stan);
    System.out.println("stan aktywności");
  }
  @Override
  public boolean dodajKalorie(double liczbaKalorii) {
    double bilansKalorii = getSmok().getStanOdzywienia() + liczbaKalorii;
    if (bilansKalorii > Smok.MAX_STAN_KALORII) {
      getSmok().setState(new StanPrzekarmienia(this));
    }
    return super.dodajKalorie(liczbaKalorii);
  }
  @Override
  public boolean wydatkujKalorie(double liczbaKalorii) {
    double bilansKalorii = getSmok().getStanOdzywienia() - liczbaKalorii;
    if ((bilansKalorii) >= Smok.MIN_STAN_KALORII) {
      super.wydatkujKalorie(liczbaKalorii);
      return true;
    } else if ((bilansKalorii) < Smok.MIN_STAN_KALORII) {
      getSmok().setState(new StanNiedozywienia(this));
      super.wydatkujKalorie(liczbaKalorii);
      return true;
    } else {
      System.out.println(Smok.ERROR);
      return false;
    }
  }
}
Klasa StanNiedozywienia
package state;
public class StanNiedozywienia extends Stan {
  public StanNiedozywienia(Smok smok) {
    super(smok);
  }
  public StanNiedozywienia(Stan stan) {
    super(stan);
    System.out.println("stan niedożywienia");
  }
  @Override
  public boolean dodajKalorie(double liczbaKalorii) {
    double bilansKalorii = getSmok().getStanOdzywienia() + liczbaKalorii;
    if (bilansKalorii < Smok.MIN_STAN_KALORII) {
      return super.dodajKalorie(liczbaKalorii);
    } else if ((bilansKalorii > Smok.MIN_STAN_KALORII)
        && (bilansKalorii <= Smok.MAX_STAN_KALORII)) {
      getSmok().setState(new StanAktywnosci(this));
      return super.dodajKalorie(liczbaKalorii);
    } else if (bilansKalorii > Smok.MAX_STAN_KALORII) {
      getSmok().setState(new StanPrzekarmienia(this));
      return super.dodajKalorie(liczbaKalorii);
    } else {
      return false;
    }
  }
  @Override
  public boolean wydatkujKalorie(double liczbaKalorii) {
    double bilansKalorii = getSmok().getStanOdzywienia() - liczbaKalorii;
    if ((bilansKalorii) >= Smok.MIN_STAN_KALORII) {
      return super.wydatkujKalorie(liczbaKalorii);
    } else {
      System.out.println(Smok.ERROR);
      return false;
    }
  }
}
Klasa StanPrzekarmienia
package state;
public class StanPrzekarmienia extends Stan {
  public StanPrzekarmienia(Smok smok) {
    super(smok);
  }
  public StanPrzekarmienia(Stan stan) {
    super(stan);
    System.out.println("stan przekarmienia");
  }
  @Override
  public boolean dodajKalorie(double liczbaKalorii) {
    double bilansKalorii = getSmok().getStanOdzywienia() + liczbaKalorii;
    if (bilansKalorii <= Smok.MAX_STAN_KALORII) {
      return super.dodajKalorie(liczbaKalorii);
    } else {
      System.out.println(Smok.ERROR_UP);
      return false;
    }
  }
  @Override
  public boolean wydatkujKalorie(double liczbaKalorii) {
    double bilansKalorii = getSmok().getStanOdzywienia() - liczbaKalorii;
    if (bilansKalorii > Smok.MAX_STAN_KALORII) {
      return super.wydatkujKalorie(liczbaKalorii);
    } else if ((bilansKalorii >= Smok.MIN_STAN_KALORII)
        && (bilansKalorii < Smok.MAX_STAN_KALORII)) {
      getSmok().setState(new StanAktywnosci(this));
      return super.wydatkujKalorie(liczbaKalorii);
    } else {
      getSmok().setState(new StanNiedozywienia(this));
      return super.wydatkujKalorie(liczbaKalorii);
    }
  }
}
Klasa Main
package state;
class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Smok smok = new Smok("45");
    smok.dodajKalorie(20000);
    smok.dodajKalorie(20000);
    smok.dodajKalorie(20000);
    smok.dodajKalorie(20000);
    smok.dodajKalorie(20000);
    smok.wydatkujKalorie(30000);
    smok.wydatkujKalorie(30000);
  }
}

Wynik

Smok pobrał 20000.0 kalorii
Smok pobrał 20000.0 kalorii
Smok pobrał 20000.0 kalorii
stan przekarmienia
Smok pobrał 20000.0 kalorii
Error: Koniec jedzenia. Stan zagrażający życiu
stan aktywności
Smok wydatkował 30000.0 kalorii
stan niedożywienia
Smok wydatkował 30000.0 kalorii