Zielony Smok - logo witryny

Wzorzec projektowy Iterator

Zadanie programistyczne

Zadaniem wzorca Iterator jest stworzenie możliwości iteracji po elementach kolekcji.

Rozwiązanie

 1. Tworzymy interface Iterator.
 2. Tworzymy implementację tego interface: MenuIterator.
 3. Tworzymy interaface Menu zawierające metodę tworzącą Iterator.
 4. Tworzymy klasę PozycjaMenu.
 5. Tworzymy klasę MenuObiadowe implementujące menu i zawierające tablicę
  PozycjaMenu[] po której będzie można iterować.

Klasy

Interface Iterator
package iterator;
public interface Iterator {
  boolean hasNext();
  Object next();
}
Klasa MenuIteraor
package iterator;
public class MenuIterator implements Iterator {
  PozycjaMenu[] pozycje;
  int pozycja = 0;
  public MenuIterator(PozycjaMenu[] pozycje) {
    this.pozycje = pozycje;
  }
  @Override
  public Object next() {
    PozycjaMenu menuItem = pozycje[pozycja];
    pozycja = pozycja + 1;
    return menuItem;
  }
  @Override
  public boolean hasNext() {
    if (pozycja >= pozycje.length || pozycje[pozycja] == null) {
      return false;
    } else {
      return true;
    }
  }
}
Interface Menu
package iterator;
public interface Menu {
  public Iterator createIterator();
}
Klasa PozycjaMenu
package iterator;
public class PozycjaMenu {
  String nazwa;
  String opis;
  boolean wegetarianskie;
  double cena;
  public PozycjaMenu(String nazwa, String opis, boolean wegetarianskie,
            double price) {
    this.nazwa = nazwa;
    this.opis = opis;
    this.wegetarianskie = wegetarianskie;
    this.cena = price;
  }
  public String getNazwa() {
    return nazwa;
  }
  public String getOpis() {
    return opis;
  }
  public boolean isWegetarianskie() {
    return wegetarianskie;
  }
  public double getCena() {
    return cena;
  }
  @Override
  public String toString() {
    return (nazwa + ", $" + cena + "\n  " + opis);
  }
}
Klasa MenuObiadowe
package iterator;
public class MenuObiadowe implements Menu {
  static final int MAX_LICZBA_DAN = 6;
  int liczbaDan = 0;
  PozycjaMenu[] pozycjeMenu;
  public MenuObiadowe() {
    pozycjeMenu = new PozycjaMenu[MAX_LICZBA_DAN];
    addItem("Zupa z serc baranich", "na ostro. Danie dnia", false, 17.99);
    addItem("Zupa ze smoczego ziela",
        "z dodatkiem jajek strusich na twardo", true, 2.99);
    addItem("Placki ziemniaczane po rycersku", "w sosie truflowym", true,
        3.29);
    addItem("Baran pieczony", "w płomieniu metanowym", false, 3.05);
    addItem("Smocze kłącza w syropie",
        "truskawkowym wykopywane o północy w czasie nowiu", true, 3.99);
    addItem("Owcze móżdżki na słodko", "w syropie klonowym", false, 3.89);
  }
  public void addItem(String nazwa, String opis, boolean wegetarianskie,
            double cena) {
    PozycjaMenu pozycjaMenu = new PozycjaMenu(nazwa, opis, wegetarianskie,
        cena);
    if (liczbaDan >= MAX_LICZBA_DAN) {
      System.err
          .println("Menu kompletne! Nie mogę dodać więcej pozycji do menu");
    } else {
      pozycjeMenu[liczbaDan] = pozycjaMenu;
      liczbaDan = liczbaDan + 1;
    }
  }
  public PozycjaMenu[] getPozycjeMenu() {
    return pozycjeMenu;
  }
  @Override
  public Iterator createIterator() {
    return new MenuIterator(pozycjeMenu);
  }
}
Klasa Main
package iterator;
public class Main {
  public static void main(String args[]) {
    MenuObiadowe menuObiadowe = new MenuObiadowe();
    PozycjaMenu[] pozycjeMenu = menuObiadowe.getPozycjeMenu();
    for (int i = 0; i < pozycjeMenu.length; i++) {
      PozycjaMenu pozycja = pozycjeMenu[i];
      System.out.print(pozycja.getNazwa());
      System.out.println("\t\t" + pozycja.getCena());
      System.out.println("\t" + pozycja.getOpis());
    }
  }
}
Klasa Main2
package iterator;
public class Main2 {
  public static void main(String args[]) {
    MenuObiadowe menuObiadowe1 = new MenuObiadowe();
    Iterator iterator = menuObiadowe1.createIterator();
    while (iterator.hasNext()) {
      PozycjaMenu pozycjaMenu1 = (PozycjaMenu) iterator.next();
      System.out.println(pozycjaMenu1.getNazwa() + " "
          + pozycjaMenu1.getCena() + " " + pozycjaMenu1.getOpis());
    }
  }
}

Wynik

Po uruchomieniu klasy Main otrzymujemy:

Zupa z serc baranich		17.99
	na ostro. Danie dnia
Zupa ze smoczego ziela		2.99
	z dodatkiem jajek strusich na twardo
Placki ziemniaczane po rycersku		3.29
	w sosie truflowym
Baran pieczony		3.05
	w płomieniu metanowym
Smocze kłącza w syropie		3.99
	truskawkowym wykopywane o północy w czasie nowiu
Owcze móżdżki na słodko		3.89
	w syropie klonowym

Po uruchomieniu klasy Main2 otrzymujemy:

Zupa z serc baranich 17.99 na ostro. Danie dnia
Zupa ze smoczego ziela 2.99 z dodatkiem jajek strusich na twardo
Placki ziemniaczane po rycersku 3.29 w sosie truflowym
Baran pieczony 3.05 w płomieniu metanowym
Smocze kłącza w syropie 3.99 truskawkowym wykopywane o północy w czasie nowiu
Owcze móżdżki na słodko 3.89 w syropie klonowym