Zielony Smok - logo witryny

Chain Of Responsibility = łańcuch odpowiedzialności.

Zadanie programistyczne

Uruchomić obsługę zleceń w zależności od posiadanych możliwości decyzji.

Rozwiązanie

Zastosować Chain Of Responsibility (Łańcuch Odpowiedzialności).

Utworzyć:

 1. Klasę abstrakcyjną Lancuch
 2. Utworzyć obiekt przekazywany ZlecenieZakupu
 3. Utworzyć ogniwa łańcucha – klasy implementujące Lancuch
 4. Utworzyć klasę Main i powiązać ogniwa w łańcuch

Uwagi:

Klasy są nie powiązane i jedna nie wie nic o drugiej.

Jedyne co je łączy to przekazywane zlecenie

Czasem podaje się przykład sortowni przekazującej kolejno obiekt
aż do klasy, która potrafi go obsłużyć.

Klasy

Klasa Lancuch
package chainofresponsibility;
abstract class Lancuch {
  private Lancuch nastepneOgniwo;
  private final String nazwa;
  Lancuch(String nazwa) {
    this.nazwa = nazwa;
  }
  String getNazwa() {
    return nazwa;
  }
  protected abstract boolean autoryzuj(ZlecenieZakupu request);
  Lancuch getNextHandler() {
    return nastepneOgniwo;
  }
  public void setNextHandler(Lancuch handler) {
    nastepneOgniwo = handler;
  }
}
Klasa ZlecenieZakupu
package chainofresponsibility;
class ZlecenieZakupu {
  private final int id;
  private final String opis;
  private final double kwota;
  public ZlecenieZakupu(int id, String opis, double kwota) {
    this.id = id;
    this.opis = opis;
    this.kwota = kwota;
  }
  public double getKwota() {
    return kwota;
  }
  @Override
  public String toString() {
    return id + ":" + opis;
  }
}
Klasa KierownikDzialu
package chainofresponsibility;
public class KierownikDzialu extends Lancuch {
  private static final double LIMIT = 100000;
  public KierownikDzialu(String nazwa) {
    super(nazwa);
  }
  @Override
  public boolean autoryzuj(ZlecenieZakupu zlecenie) {
    double kwota = zlecenie.getKwota();
    if (kwota <= LIMIT) {
      System.out.println(" Kierownik Działu: " + getNazwa() + " podpisał zlecenie: " + zlecenie);
      return true;
    } else {
      return getNextHandler().autoryzuj(zlecenie);
    }
  }
}
Klasa KierownikRegionalny
package chainofresponsibility;
public class KierownikRegionalny extends Lancuch {
  private static final double LIMIT = 200000;
  public KierownikRegionalny(String nazwa) {
    super(nazwa);
  }
  @Override
  public boolean autoryzuj(ZlecenieZakupu zlecenie) {
    double kwota = zlecenie.getKwota();
    if (kwota <= LIMIT) {
      System.out.println(" Kierownik Regionalny: " + getNazwa() + " podpisał zlecenie: " + zlecenie);
      return true;
    } else {
      return getNextHandler().autoryzuj(zlecenie);
    }
  }
}
Klasa ZastepcaPrezesa
package chainofresponsibility;
public class ZastepcaPrezesa extends Lancuch {
  private static final double LIMIT = 300000;
  public ZastepcaPrezesa(String nazwa) {
    super(nazwa);
  }
  @Override
  public boolean autoryzuj(ZlecenieZakupu zlecenie) {
    double kwota = zlecenie.getKwota();
    if (kwota <= LIMIT) {
      System.out.println(" Zastepca Prezesa: " + getNazwa() + " podpisał zlecenie: " + zlecenie);
      return true;
    } else {
      return getNextHandler().autoryzuj(zlecenie);
    }
  }
}
Klasa Prezes
package chainofresponsibility;
public class Prezes extends Lancuch {
  private static final double LIMIT = 500000;
  public Prezes(String nazwa) {
    super(nazwa);
  }
  @Override
  public boolean autoryzuj(ZlecenieZakupu zlecenie) {
    double kwota = zlecenie.getKwota();
    if (kwota <= LIMIT) {
      System.out.println(" Prezes: " + getNazwa() + " podpisał zlecenie: " + zlecenie);
      return true;
    } else {
      System.out.println(
          " Zlecenie: " + zlecenie + " nie może byc podpisane.\n " + "Wymaga Zebrania Wspólników. ");
      return false;
    }
  }
}
Klasa Main
package chainofresponsibility;
class Main {
  private KierownikDzialu kierownikDzialu;
  public static void main(String[] args) {
    Main manager = new Main();
    manager.przeplywOdpowiedzialnosci();
    ZlecenieZakupu zlecenie = new ZlecenieZakupu(1, " Zakup wyposażenia", 10000);
    manager.kierownikDzialu.autoryzuj(zlecenie);
    zlecenie = new ZlecenieZakupu(2, " Zakup Super Komputera", 275000);
    manager.kierownikDzialu.autoryzuj(zlecenie);
    zlecenie = new ZlecenieZakupu(3, " Zakup Działki", 800000);
    manager.kierownikDzialu.autoryzuj(zlecenie);
  }
  private void przeplywOdpowiedzialnosci() {
    kierownikDzialu = new KierownikDzialu("Robert A.");
    KierownikRegionalny kierownikRegionalny = new KierownikRegionalny("Jacek B.");
    ZastepcaPrezesa zastepcaPrezesa = new ZastepcaPrezesa("Marian C.");
    Prezes prezes = new Prezes("Maria M.");
    kierownikDzialu.setNextHandler(kierownikRegionalny);
    kierownikRegionalny.setNextHandler(zastepcaPrezesa);
    zastepcaPrezesa.setNextHandler(prezes);
  }
}

Wynik

 Kierownik Działu: Robert A. podpisał zlecenie: 1: Zakup wyposażenia
 Zastepca Prezesa: Marian C. podpisał zlecenie: 2: Zakup Super Komputera
 Zlecenie: 3: Zakup Działki nie może byc podpisane.
 Wymaga Zebrania Wspólników.