Zielony Smok - logo witryny

Wyrównywanie tekstu

Wyrównywanie tekstu jest określane jako:

  • start (domyślne)
  • center
  • end
  • right
  • left

Jeśli atrybut dir znacznika <canvas> jest równy ltr, czyli teksty są pisane od lewej do prawej strony wówczas określenie start = left, a end = right.

Jeśli atrybut dir znacznika <canvas> jest równy rtl, czyli teksty są pisane od prawej do lewej strony wówczas określenie start = right, a end = left.

Tekst jest wyrównywany w stosunku do miejsca (x,y) określającego położenie napisu względem <canvas>.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	ctx.beginPath();
	ctx.strokeStyle = "#afafaf";
	ctx.lineWidth = 0.5;
	ctx.moveTo(250, 10);
	ctx.lineTo(250, 70);
	ctx.stroke();
	ctx.beginPath();
	ctx.fillStyle = 'black';
	ctx.textAlign = "start";
	ctx.fillText("wyrównywanie tekstu do lewej", 250, 20);
	ctx.textAlign = "center";
	ctx.fillText("wyrównywanie tekstu do środka", 250, 40);
	ctx.textAlign = "end";
	ctx.fillText("wyrównywanie tekstu do prawej", 250, 60);