Zielony Smok - logo witryny

Metryka tekstu

Na razie możemy mierzyć tylko szerokość tekstu.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

        var cv = document.getElementById("canvas");
		var ctx = cv.getContext("2d");
		var tekst = 'Smok';
		ctx.font = '50px arial';
		ctx.fillStyle = 'blue';
		ctx.fillText(tekst, 10, 50);
		var metryka = ctx.measureText(tekst);
		var width = metryka.width;
		ctx.font = '20px arial';
		ctx.fillStyle = "black";
		ctx.fillText("szerokość napisu "+ width + " px", 10, 90);