Zielony Smok - logo witryny

Tekst z gradientem

Niektóre przeglądarki nie obsługują tej możliwości

Tworzymy gradient, właściwość fillStyle ustawiamy na gradient.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var w = cv.width;
	var h = cv.height;
	var grd = ctx.createLinearGradient(0, 0, w,0);
	grd.addColorStop(0, "white");
	grd.addColorStop(1, "blue");
	ctx.fillStyle=grd;
	ctx.font="128px sans-serif";
	ctx.fillText("Smok", 50, 200);