Zielony Smok - logo witryny

Wypełnienie prostokąta

Jeżeli po narysowaniu w pamięci prostokąta, ustawimy właściwość fillStyle i użyjemy polecenia fill() narysujemy prostokąt bez obrzeża, zawierający tylko wypełnienie.

Właściwość fillStyle określa rodzaj wypełnienia, którym może być:

  • kolor
  • deseń
  • gradient

Powiemy o tym w dalszym ciągu tekstu. Teraz użyliśmy koloru.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	ctx.beginPath();
	ctx.rect(50, 50, 200, 100);
	ctx.fillStyle = "#0000ff";
	ctx.fill();