Zielony Smok - logo witryny

Kontur i wypełnienie prostokąta (1)

Jeżeli narysujemy prostokąt i użyjemy polecenia stroke() oraz polecenia fill() wówczas zobaczymy figurę posiadającą zarówno kontur jak i wypełnienie.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	ctx.beginPath();
	ctx.rect(50, 50, 200, 100);
	ctx.lineWidth = 5;
	ctx.strokeStyle = "#ff0000";
	ctx.stroke();
	ctx.fillStyle = "#0000ff";
	ctx.fill();