Zielony Smok - logo witryny

Kontur prostokąta

Prostokąt rysujemy w pamięci poleceniem rect(x,y,w,h).

Podajemy współrzędne lewego górnego rogu (x,y) oraz szerokość i wysokość prostokąta (w,h). Gdy użyjemy polecenia stroke() uzyskamy kontur prostokąta.

Polecenie stroke() jest poleceniem uniwersalnym, czyli możemy narysować w pamięci wiele figur i wykreślić ich kontury jednym poleceniem stroke().

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	ctx.beginPath();
	ctx.rect(50, 50, 200, 100);
	ctx.lineWidth = 5;
	ctx.strokeStyle = "#ff0000";
	ctx.stroke();