Zielony Smok - logo witryny

Urim i tummim

urim i tummim
Ryc. Urim i tummim
(rys. Maciej Krzywcki)

Urim (światło) i tummim (doskonałość) były bliżej nie określonymi, małymi przedmiotami (dwoma lub więcej), które arcykapłan nosił na sercu w pektorale, na wierzchu efodu (Wj 28,30).

Urim i tummim służyły do zasięgnięcia opinii Pana poprzez uzyskanie odpowiedzi ‘tak’ albo ‘nie’ (Lb 27,21; 1Sm 14,41-42; 1Sm 28,6) na pytania dotyczące woli Boga wobec Izraela.

Najczęściej przyjmuje się, że były to dwa kamienie: biały i czarny, które były rzucane jako losy.

Nie zawsze jednak uzyskiwano odpowiedź na zadane pytanie (1Sm 14,37).

p>Niektóre odpowiedzi udzielane przez kapłana mogły zawierać czasami informacje nie będące odpowiedzią na zadane pytanie.

Po czasach Dawida – nie ma żadnych wzmianek o tych przedmiotach.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 33

Autor: Jacek Piechota