Zielony Smok - logo witryny

Na co pozwalają przykazania?

Co nie jest zabronione – jest dozwolone
Lp. Przykazanie Interpretacja
1 Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Możesz mieć Bogów cudzych za mną albo obok mnie.
2 Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno. Jeśli będziesz wzywał imienia Boga zawsze coś dostaniesz –
niekoniecznie coś co Ci się spodoba.
3 Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Musisz uczciwie świętować, ale nie musisz uczciwie pracować
w dni robocze.
4 Czcij ojca swego i matkę swoją. Resztę swojej rodziny możesz mieć gdzieś.
5 Nie zabijaj. Możesz robić z każdym co chcesz, ale nie wykończ go.
6 Nie cudzołóż. Nie zadawaj się z mężatkami. Za to możesz gwałcić dziewice,
szczególnie w miejscu oddalonym od domu – najwyżej każa Ci się z
nią ożenić.
7 Nie kradnij. Ale możesz być paserem.
Możesz pożyczyć na
wieczność.
8 Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Możesz kłamać w obronie bliźniego nawet przed sądem oraz w
każdym innym przypadku niż wymieniony. Możesz okłamywać Pana Boga.
9 Nie pożądaj żony bliźniego swego. Możesz pożadać córki bliźniego (i innych damskich
krewnych)…
Możesz pożądać bliźniego swego.
Kobiety mogą pożądać kogo chcą.
10 Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Nie możesz pożądać nowego BMW sąsiada, ale możesz mu
ten samochód porysować albo wybić szyby.
Niewolnictwo
Ryc. Niewolnictwo – nie było
zakazane (rys. Maciej Krzywcki)

Możesz być stręczycielem, handlować narkotykami. Nie wolno Ci wynieść nawet spinacza z firmy, ale możesz ją doprowadzić do ruiny, etc.

Jeśli dokładnie przyjrzeć się przykazaniom to są systemem dziurawym jak sito i pozwalają na mnóstwo działań, które uważamy za złe.

Powyższa tabela jest tylko inspiracją do własnych przemyśleń na ten temat.


Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 100

Autor: Jacek Piechota