Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: typ danych FLOAT

Opis

Liczba zmiennoprzecinkowa o ustawianej precyzji

Składnia

FLOAT (precyzja)

Odpowiadający typ Java

java.lang.Float

albo

java.lang.Double

Odpowiadający typ JDBC

java.sql.Types.REAL

albo

java.sql.Types.DOUBLE

Precyzja

Precyzja może być liczbą:

1 – 23 – odpowiada typowi REAL

24 – 53 – odpowiada typowi DOUBLE

Wstawienie liczby 0 lub ujemnej – powoduje powstanie błędu.

Uwagi

Najlepiej – nie używać. Rozsądne jest zastąpienie typem REAL lub DOUBLE.