Zielony Smok - logo witryny

Translacja – sposób 1

Używamy translate(dx, dy).

dx – oznacza przesunięcie w poziomie

dy – określa przesunięcie w pionie.

Ta transformacja jest złożeniem aktualnej macierzy przekształceń i żądanej przez programistę translacji.

Użyty został Skrypt transform.js.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 10;
	var topY = 10;
	var width = 150;
	var height = 100;
	var cornerRadius = 15;
	drawRectangle(ctx);
	ctx.translate(160, 60);
	drawRectangle(ctx);