Zielony Smok - logo witryny

Szyfr XOR

Więcej teorii przedstawiono we wpisie Szyfr
XOR-Vernama-Vigenere’a (1)

Szyfr binarny. Szyfr typu one-time-pad, czyli szyfr jednokrotny. Pokazuję tutaj działający algorytm, ale bez rozbicia na metody kodujące i dekodujące. Szyfr pozwala na użycie polskich liter i innych znaków powszechnie używanych.

Klasa SzyfrXORTest
package szyfrxor;
import java.nio.*;
import java.nio.charset.*;
class SzyfrXORTest {
  private static final String KLUCZ = "Litwo Ojczyzno moja Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię\n" +
      " trzeba cenic, ten tylko ";
  private static final String WIADOMOSC = "W Strzebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i \n" +
      "Strzebrzeszyn z tego słynie.";
  private static String byteArrayToString(byte[] tabl) {
    Charset charset = Charset.forName("UTF-8");
    ByteBuffer buf = ByteBuffer.wrap(tabl);
    CharBuffer cbuf = charset.decode(buf);
    return cbuf.toString();
  }
  public static void main(String[] args) {
    byte[] bwiad;
    byte[] bklucz;
    byte[] zaszyfr;
    byte[] odszyfr;
    bwiad = WIADOMOSC.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
    bklucz = KLUCZ.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
    zaszyfr = new byte[bwiad.length];
    odszyfr = new byte[bwiad.length];
    for (int i = 0; i < bwiad.length; i++) {
      zaszyfr[i] = (byte) ((bwiad[i]) ^ (bklucz[i]));
    }
    for (int i = 0; i < bwiad.length; i++) {
      odszyfr[i] = (byte) ((zaszyfr[i]) ^ (bklucz[i]));
    }
    String fwiad = byteArrayToString(bwiad);
    System.out.println("wiad: " + fwiad);
    //-
    String fklucz = byteArrayToString(bklucz);
    System.out.println("klucz: " + fklucz);
    //-
    String zasz = byteArrayToString(zaszyfr);
    System.out.println("zaszyfr: " + zasz);
    //-
    String odszy = byteArrayToString(odszyfr);
    System.out.println("odszyfr: " + odszy);
  }
}
Wynik
wiad: W Strzebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i
Strzebrzeszyn z tego słynie.
klucz: Litwo Ojczyzno moja Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię
 trzeba cenic, ten tylko
zaszyfr: I'Z 	N
D
EIIGE�� 

odszyfr: W Strzebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i
Strzebrzeszyn z tego słynie.

Metody pomocnicze

Jeśli wiadomości i klucze mają być odczytywane z pliku i zapisywane do pliku – możesz użyć poniższych metod.

public static void writeFile(String wiad, String plik) {
    File file = new File(plik);
    BufferedWriter bw = null;
    try{
      bw = new BufferedWriter(new FileWriter(file));
    } catch (IOException e1){
      e1.printStackTrace();
    }
    try{
      bw.write(wiad);
      bw.close();
    } catch (IOException e){
      e.printStackTrace();
    }
  }
  public static String readFile(String file) {
    StringBuilder buf = new StringBuilder();
    BufferedReader we = null;
    try{
      we = new BufferedReader(new FileReader(file));
    } catch (FileNotFoundException e){
      e.printStackTrace();
    }
    String linia;
    try{
      while((linia = we.readLine()) != null){
        buf.append(linia);
      }
    } catch (IOException e){
      e.printStackTrace();
    }
    return buf.toString();
  }

Uwagi

Operator binarny XOR był przedstawiony w Klasa java.util.BitSet