Zielony Smok - logo witryny

Klasa java.lang.System

Klasa oferuje dwie metody statyczne związane z czasem.

Metody statyczne klasy System
Zwraca Metoda Opis
long System.currentTimeMillis() Zwraca czas w milisekundach liczony od 1 stycznia 1970 r 00:00:00.000 UTC
long System.nanoTime() Zwraca (w miarę) dokładny czas JVM. Dokładność jest przynajmniej taka jak podanej wyżej metody. Odstęp  czasowy większy niż 292 lata czyli 263 nanosekund może nie być prawidłowy, ze względu na przekroczenie zakresu long.
package dt01.java_lang_system;
class Listing001 {
  public static void main(String[] args) {
    long start = System.nanoTime();
    System.out.println("start: " + start);
    Long now = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("teraz: " + now);
    long end = System.nanoTime();
    System.out.println("end: " + end);
    long dif = end - start;
    System.out.println("czas wykonania w ns: " + dif);
  }
}
start: 716363947701625
teraz: 1538065861988
end: 716363995713941
czas wykonania w ns: 48012316