Zielony Smok - logo witryny

System sześćdziesiętny (2)

Poprzednia część artykułu

Tablice kwadratów i sześcianów

W 1854 r. w Senkerah nad Eufratem znaleziono dwie tabliczki z ok. 2000 r. p.n.e. zawierające kwadraty liczb od 1 do 59 oraz sześciany liczb od 1 do 32

Załóżmy, że mamy odpowiednią tabliczkę kwadratów:

Tabliczka kwadratów

52 = [25] = 25;

412 = [28,1] = 1681;

Mamy do pomnożenia 23 x 18 =?

Używamy algorytmu ab=[(a+b)2 – (a-b)2]/4 czyli

23 x 18 = [(23+18)2 – (23-18)2]/4 czyli

  18 * 23 = ?
  +      
  23   18    
  =   =    
  41   5    
           
kwadrat 1681 25 = 1656
        / 4
        = 414

czyli;

  System 60 * System 60 = [?]
  +      
  System 60   System 60    
  =   =    
  klin28   klin29    
           
kwadrat klin30 klin31 = klin32
        / klin33
        = klin34

czyli

  [18] * [23] = [?]
  +      
  [23]   [18]    
  =   =    
  [41]   [5]    
           
kwadrat [28;1] [25] = [27;36]
        / [4]
        = [6;54]

Innym algorytmem było:

ab = [(a+b)2 – a2 – b2]/2

Ułamki

Ułamki były znane już wcześniej, ale dopiero zastosowanie zera umożliwiło zapobieganiu błędom przy używaniu ułamków.

Babilończycy stosowali tabele ułamków nawet do kilku milionów.

Ułamki były kolejnymi potęgami ujemnymi 60-1, 60-2, 60-3 czyli odpowiednio:
klin37

klin38

czyli

klin39

W poniższej tabeli 2 oznacza 1/2, 3 oznacza 1/3, etc.

Ułamek Zapis ułamka Zapis 60 Rozwinięcie
2 [0;30] klin40 klin41
3 [0;20]    
4 [0;15]    
5 [0;12]    
6 [0;10]    
8 [0;7;30] klin42 klin43
9 [0;6;40]    
10 [0;6]    
12 [0;5]    
15 [0;4]    
16 [0;3;45]    
18 [0;3;20]    
20 [0;3]    
24 [0;2;30]    
25 [0;2;24]    
27 [0;2;13;20]    

W powyższej tabeli brak zapisów dla ułamków, które nie są w tym układzie skończone. Takie ułamki zapisywano w przybliżeniu:

klin22

odnotowując, że jest to przybliżenie, a 1/90 odczytywano z tablicy.

klin44

Pierwiastek z 2 obliczano jako:

klin23

Liczbę Π określano jako 3.

Dzielenie

Babilończycy nie mieli algorytmu dzielenia. Dzielenie opierano na wiedzy, że:

klin21

Przy dzieleniu wykorzystywano tablice ułamków.

Aby podzielić 96/16 mnożono 96 przez 1/16:

klin45 czyli mnożono

[1;36] x [0;3,45], co jak widać:

klin46

jest trywialnym obliczeniem 🙂

Twierdzenie Pitagorasa

Tabliczka Plimpton 322
Tabliczka z ok. 1800-1700 r. p.n.e (Plimpton 322)(fot. unknown)

Tabliczka zapisana jest od prawej do lewej

W kolumnie I podane ja jest liczba porządkowa od 1 do 15.

Kolumna II zawiera słowo ‘liczba’.

Kolumna III zaczyna się od słowa ‘długość’, a ponizej zapisane są wartości a.

Kolumna IV zaczyna się od słowa ‘przekątna’, po czym zapisane są kolejne wartości c

Kolumna V zawiera (ponoć) obliczone wartości b

Z obrazka według Historii powszechnej cyfr G. Ifraha str. 418 t. I wynika, że na tabliczce zapisane są dane dotyczące zależności między bokami trójkąta, znane jako twierdzenie Pitagorasa. Niestety nie miałem dostępu do cytowanej literatury, a z prezentowanego przykładu wcale (według mnie) nie wynikają takie zależności. Również podane wielkości nie układają się w trójkąty możliwe do zbudowania. Być może do opisu wkradł się jakiś błąd. Jeśli uda mi się dotrzeć do źródła uzupełnię ten opis. W książce podane są liczby odczytane z tabliczki.

Równania liniowe

Równanie linowe typu:

klin47

rozwiązywano korzystając z tablic ułamków.

klin48

Przy równaniu 6x = 96 obliczano [1;36] x [0;10].

Zadanie z tabliczki klinowej

Bierzemy klin49 z klin49 z pewnej ilości jęczmienia i dodajemy jeszcze klin50 jednostek jęczmienia. Ile mamy jęczmienia?

Rozwiązanie skryby

klin52

[0;40] x [0;40] = [0;26,40]

[1] – [0;26,40] = [0;33,20]

Odwrotność [0;33,20] odczytujemy z odpowiedniej tablicy: [1;48].

klin53

[1;48] x [1; 40] = [3;0]

Rozwiązanie współczesne

klin51

Równania kwadratowe

Babilończycy rozwiązywali równania typu:

klin54

Rozwiązanie tego równania wyglądało:

klin55

Zwróć uwagę, że jeżeli w równaniu przed b jest ‘-‘ to w rozwiązaniu przed b/2 jest ‘+’ , a
jeżeli w równaniu przed b jest ‘+’ to w rozwiązaniu przed b/2 jest ‘-‘.

Równanie:

klin56

rozwiążemy następująco:

klin57

Inne równania

Załóżmy, że mamy równanie:

klin58

A oto przykład:

klin59

Wola boga Marduka

Miasto Babilon zostało zburzone w czasie najazdu przez króla Sancheriba w 689 r p.n.e. Według przepowiedni z woli boga Marduka miasto miało być odbudowane dopiero po 70 latach od zburzenia. Król Asachardon, który panował w latatach 680 – 669 p.n.e chciał jednak odbudować miasto wcześniej, ale obawiał się ludu, według którego wcześniejsza odbudowa byłaby naruszeniem woli boga Marduka.

Wobec tego wymyślił historię, że początkowo bóg Marduk zapisał na Tabliczce Przeznaczenia liczbę 70 lat, ale potem ogarnięty litością odmienił swoją decyzję i zmienił porządek cyfr. W ten sposób pozwolił aby miasto odbudowano już po 11 latach.

Początkowo liczba na Tabliczce Przeznaczenia wyglądała tak:

klin35

Po zmianie wyglądała tak:

klin36

Zaiste bóg Marduk był prawdziwie miłosiernym bogiem.

Następna część artykułu