Zielony Smok - logo witryny

System sześćdziesiętny (3)

Poprzednia część artykułu

Obliczanie odwrotności

Wykorzystuje się tablicę ułamków

Dla danej liczby c (igum) trzeba znaleźć odwrotność 1/c = c-1 (igibum).

Algorytm

Używano algorytmu:

klin60

Zadanie praktyczne
Lp. Krok algorytmu Transkrypcja Komentarz
1 klin61 jest igum. Jakie jest igigum? [2;13,20] jest igum. Jakie jest igigum? klin62
2 Utwórz odwrotność klin63. Wynik jest klin64. Mamy [2;10] i [;3,20]. Utwórz odwrotność [;3,20], Wynik
jest [18].
klin71
3 klin63
pomnóż przez klin65. Znajdujesz klin66.
[18] pomnóż przez [2,10]. Znajdujesz [39]. klin72
4 Dodaj klin67. Znajdujesz klin68. Dodaj [1]. Znajdujesz [40]. klin73
5 Utwórz odwrotność klin68. Znajdujesz klin69. Utwórz odwrotność [40]. Znajdujesz [1;30]. klin74 
6 klin69
pomnóż przez klin63.Znajdujesz klin70

[1;30] pomnóż przez [18]. Znajdujesz [27] klin75
7 Igibum jest klin70 Igibum jest [27] 27

Przekątna kwadratu

klin71
klin76
Tabliczka klinowa (fot. unknown)

klin77

klin78

30 = bok kwadratu = a

klin79

klin80

klin81

Przekątna kwadratu według obliczenia ówczesnego: 42.426

Przekątna obliczona według dzisiejszej wartości pierwiastka: 42.426

Dzięki użyciu współczynników proporcjonalności można było szybko obliczyć przekątną dowolnego kwadratu.

Jeśli bok kwadratu wynosił np. 45 = 30x 1.5 wystarczyło pomnożyć wynik dla 30 przez 1.5. Przekątna = 63.6396.

Pierwiastki kwadratowe

Lp. Krok algorytmu Komentarz
1 Dodałem pole i dwie trzecie boku kwadratu i otrzymałem liczbę [0;35]. Jaki jest bok kwadratu? klin82
2 Bierzesz współczynnik 1. Dwie trzecie ze
współczynnika 1 stanowi [0;40].
klin83
3 Połowę z tego [0;20] mnożysz przez [0;20] i
otrzymujesz [0;6,40].
klin84
4 Dodajesz [0;6,40] do [0;35] i otrzymujesz [0;41;40], które ma
[0;50] jako pierwiastek kwadratowy.
klin85
5  [0;20], które pomnożyłeś przed siebie, odejmujesz
od [0;50] i [0;30] jest bokiem kwadratu.
klin86
6  Bok kwadratu wynosi [0;30]. Bok kwadratu x=1/2