Zielony Smok - logo witryny

Styl czcionki

Ustawienia czcionki podajemy w następującej kolejności: “styl wariant grubość wielkość nazwa”

Każdą z wartości domyślnych określonych jako ‘normal’ można pominąć, np.
‘normal normal normal 16px courier’ możemy podać jako:
font='16px courier'

Można podać następujące wartości stylu:

  • normal – czcionka normalna
  • italic – kursywa
  • oblique – pochylony

Jeśli styl nie jest podany domyślną wartością jest normal.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
var ctx = cv.getContext("2d");
ctx.font = "normal normal normal 16px sans-serif";
ctx.fillText('normal normal normal 16px san-serif', 20, 20);
ctx.font = "italic normal normal 16px sans-serif";
ctx.fillText('italic normal normal 16px san-serif', 20, 50);
ctx.font = "oblique normal normal 16px sans-serif";
ctx.fillText('oblique normal normal 16px san-serif', 20