Zielony Smok - logo witryny

Grubość czcionki

Ustawienia czcionki podajemy w następującej kolejności: “styl wariant grubość wielkość nazwa”

Każdą z wartości domyślnych określonych jako ‘normal’ można pominąć, np.
‘normal normal normal 16px courier’ możemy podać jako:
font='16px courier'

Jeżeli grubość czcionki nie jest określona tekst pisany jest czcionką o normalnej grubości.

Grubość czcionki może być podana jako jedna z wartości:
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
albo jako:

  • normal (400) – wartość domyślna
  • bold (700) – czcionka wytłuszczona
  • bolder – czcionka o 100 bardziej wytłuszczona niż czcionka podstawowa
  • lighter – czcionka o 100 mniej wytłuszczona niż czcionka podstawowa

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	ctx.font = "16px sans-serif";
	ctx.fillText('16px san-serif', 20, 20);
	ctx.font = "normal 16px sans-serif";
	ctx.fillText('normal 16px san-serif', 20, 50);
	ctx.font = "bold 16px sans-serif";
	ctx.fillText('bold 16px san-serif', 20, 80);
	ctx.font = "900 16px sans-serif";
	ctx.fillText('900 16px san-serif', 20, 110);
	ctx.font = "bolder 16px sans-serif";
	ctx.fillText('bolder 16px san-serif', 20, 140);