Zielony Smok - logo witryny

Stworzenie świata – dzień 6

Rdz 6,24-31

24. Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego
rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich
rodzajów!» I stało się tak.
25. Bóg uczynił różne rodzaje
dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I
widział Bóg, że były dobre.
26. A wreszcie rzekł Bóg:
«Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad
rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i
nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»
27.
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go
stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
28. Po
czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i
rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie
poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem
powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi».
29. I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po
całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla
was będą one pokarmem.
30. A dla wszelkiego zwierzęcia
polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co
się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem
wszelka trawa zielona». I stało się tak.
31. A Bóg widział,
że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
I tak upłynął
wieczór i poranek – dzień szósty.

robakkrolikpająkżabaosażmija
Ryc. Zwierzaki (rys. Maciej Krzywcki)
Ryc. Stworzenie świata – dzień 6 (rys. Maciej Krzywcki)

Zwróćmy uwagę na sformułowanie ‘niechaj ziemia wyda …’ Zwierzęta nie zostały stworzone. Zostały wydane przez ziemię, tak jak rośliny. Czy zwierzęta powstały z jakichś ‘nasion’ umieszczonych w glebie?

Bóg uczynił człowieka. uczynił go na Swój obraz i podobieństwo. Nie bardzo wiem co to właściwie oznacza i na czym polega podobieństwo. Czy jest to tylko podobieństwo fizyczne (czy Bóg ma kształt?) czy psychiczne (czy Bóg ma psychikę)?

Bóg nakazał, aby ludzie byli płodni i rozmnażali się. Dla Kościoła Katolickiego jest to okazja do sprzeciwiania się aborcji i większości metod antykoncepcji. Trzeba jednak powiedzieć, że nakaz ten powstał, gdy było tylko dwoje ludzi i olbrzymia ziemia do zasiedlenia. Według mnie, nakaz rozmnażania i zakaz kontroli urodzin nie dotyczy czasów współczesnych. Ludzie zasiedlili już ziemię i nawet ‘przesiedlili’, gdyż mamy w tej chwili o ponad 6 mld ludzi za dużo. Nakaz zasiedlania ziemi nie oznacza braku kontroli nad liczbą ludzi, braku rozsądku i zezwolenia na zniszczenie ziemi i życia. Czynności niszczenia są zarezerwowane dla Boga.

Ludzie otrzymali od Boga władzę nad zwierzętami. Nie oznacza to zezwolenia na bezmyślne niszczenie istot żywych i zmniejszania różnorodności ziemskiej fauny, zatruwanie środowiska, etc. Oznacza to, że Bóg chce aby ludzie – jak dobry gospodarz – troszczyli się o zwierzęta. Jest to zezwolenie na tworzenie nowych ras hodowlanych. Nie oznacza zezwolenia na tworzenie nowych nie istniejących gatunków. Nie oznacza to zgody na GMO. Panować ludzi mają nad tym co mają. Nie otrzymali władzy tworzenia.

Bóg dał ludziom wszelkie rośliny nasienne. Mają być one pokarmem dla ludzi i wszystkich zwierząt. Powstaje pytanie: czy ludzie i wszystkie zwierzęta były pierwotnie roślinożerne? A skąd się wzięły bakterie, pasożyty i drapieżniki?

Czy ustanowienie ‘wszelkich’ roślin jako ‘pokarmu’ dla ludzi oznacza zezwolenie na korzystanie przez ludzi z roślin o działaniu psychoaktywnym? Czy oznacza zezwolenie na spożywanie roślin trujących?. Czy oznacza zezwolenie na jedzenie roślin niejadalnych dla człowieka? Wśród ponad 200 tys. gatunków roślin zaledwie 2000 gatunków jest używanych przez człowieka. Zaledwie ok. połowa z nich jest używana jako pożywienie.

Ponieważ interesowała mnie kultura Majów zrobiłem zestawienie świętego cyklu roślin psychoaktywnych obejmującego 11 roślin. Każda z nich miała określone znaczenie w stawianych człowiekowi horoskopach i innych wróżbach.

Podsumowanie Dnia 6
Dzień Czynności stwórcze Opis towarzyszący
6 Stworzenie zwierząt lądowych , w tym udomowionych.
Stworzenie mężczyzny i kobiety.
Pobłogosławienie człowieka.
Nakazanie człowiekowi płodności, rozmnażania się i zaludnienia ziemi. Przekazanie człowiekowi panowania nad zwierzętami i roślinami.
Uczynienie roślin pokarmem dla zwierząt.
Ryc. Pancernik (rys. Mirosława Piechota)

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 47

Autor: Jacek Piechota