Zielony Smok - logo witryny

Stworzenie świata – dzień 7

Rdz 2, 1-3

1. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej
zastępy [stworzeń].
2. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym
swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym
swym trudzie, jaki podjął.
3. Wtedy Bóg pobłogosławił ów
siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po
całej swej pracy, którą wykonał stwarzając.

Ryc. Stworzenie świata – dzień 7 – odpoczynek – czas na kieliszek szampana
(rys. Maciej Krzywcki)

Komentarz:
Siódmego dnia Pan Bóg odpoczywał po wykonanej pracy.

Powstaje pytanie, czy Wszechmocny Bóg mógł się zmęczyć? Wszyscy, zgodnie twierdzą, że nie. Osobiście też tak sądzę. Bóg po prostu chciał uczcić wykonanie tak ważnej pracy, a ludziom, którzy mogą się męczyć, zapewnić okazję do świętowania.

Podsumowanie Dnia 7
Dzień Czynności stwórcze Opis towarzyszący
7 Odpoczynek

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 28

Autor: Jacek Piechota