Zielony Smok - logo witryny

Stworzenie Świata – Dzień 5

Rdz 1,20-23

20. Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!»
21. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre,
22. pobłogosławił je tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi».
23. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty.

meduzarozgwiazdakrabrybamałżptak
Ryc. Zwierzaki (rys. Maciej Krzywcki)
Ryc. Stworzenie świata – dzień 5 (rys. Maciej Krzywcki)

Komentarz:
Piątego dnia Bóg stworzył ptaki i zwierzęta wodne i pobłogosławił je.

Podsumowanie Dnia 5
Dzień Czynności stwórcze Opis towarzyszący
5 Stworzenie ptaków i zwierząt wodnych
Pobłogosławienie tych zwierząt.
drozd
Rys. Drozd (rys. Mirosława Piechota)

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 19

Autor: Jacek Piechota