Zielony Smok - logo witryny

Stworzenie świata – dzień 1

Rdz 1,1-5

1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
2. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.
3 Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość.
4. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.
5. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy.

Stworzenie Świata - dzień 1
Ryc. Stworzenie świata – dzień 1 (rys. Maciej Krzywcki)

Na obrazku:
Bóg stworzył niebo i Ziemię. Fizycy nazwali tę strukturę pierwotną osobliwością. Tworząca się światłość (wielki rozbłysk) walczy z ciemnością. Światło wkrótce wypełni całą dostępną przestrzeń. W przyszłości będzie widoczne jako mikrofalowe promieniowanie tła. Ciemność ustępuje. Powstaje boży dzień i boża noc, czyli obszar światła i obszar ciemności. Nieregularny kształt to skutek dynamiki procesów – Duch Święty – powiewem mocy stworzył fluktuację początkową i zapoczątkował proces rozszerzania się świata, co fizycy nazwali Wielkim Wybuchem.

Komentarz:
Ziemia po stworzeniu była bezładem i pustkowiem. Nie była planetą. Nie była ziemią, taką jaką znamy. Nie była nawet błotem, czyli mieszanką ziemi i wody. Była superpozycją tego co starożytni Grecy nazwali by żywiołami, z przewagą wody, co w ST nazwano mieszaniną ziemi i nieba, a w fizyce nazywamy materią, energią oraz oddziaływaniami.
Ta pierwotna niebo-ziemia znajdowała się w centrum świata, ale później ze względu na dynamikę i nieregularność procesów znalazła się nieco dalej od centrum.

Nie wiadomo też, kiedy bóg stworzył świat niematerialny, czyli to co dziś – alegorycznie – nazywamy niebem.

Przyszła ziemia, nie miała jeszcze wtedy nazwy.

Następnie Bóg stworzył światłość i oddzielił ją od ciemności. Światłość Bóg nazwał dniem, a ciemność nocą.

Nikt dzisiaj nie potrafi powiedzieć czym była owa światłość ani w jaki sposób zaistniały dzień i noc skoro nie było jeszcze ani gwiazd, ani księżyca, ani przede wszystkim słońca.

Problem również w tym, że ciemność to po prostu brak światłości i nie ma potrzeby ani możliwości oddzielania światłości od ciemności, chyba że Bóg już wtedy stosował techniki światłowodowe. Dnia od nocy również nie da się oddzielić, gdyż jak wiadomo jedno płynnie przechodzi w drugie.

Niektórzy fizycy utożsamiali ową pierwotną światłość z rozbłyskiem Wielkiego Wybuchu. Wraz z powstaniem światłości powstał czas i rachuba czasu, które nie istniały wcześniej. Na razie była to boska rachuba czasu. Ponieważ nie było jeszcze Księżyca, planet, Słońca ani innych gwiazd, nie istniała zatem ziemska rachuba czasu. Nie wiemy zatem ile – według naszej rachuby czasu – trwał pierwszy dzień.
Wraz z powstaniem nieba i ziemi powstały też boskie prawa, które dziś nazywamy prawami fizyki.

Po pierwszym dniu mieliśmy zatem światłość oddzieloną od ciemności i mieszankę ziemi, wody i nieba.

Podsumowanie Dnia 1
Dzień Czynności stwórcze Opis towarzyszący
1 Stworzenie nieba i ziemi.
Stworzenie światłości.
Oddzielenie światłości od ciemności.
Nadanie nazwy
światłości (dzień) i ciemności (noc).
Ziemia była bezładem i pustkowiem.
Nad bezmiarem
wód panowała ciemność.
Duch Boży unosił się ponad wodami.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 5

Autor: Jacek Piechota