Zielony Smok - logo witryny

Rozszerzanie się świata

Aby dowiedzieć się co ST naprawdę mówi o rozszerzaniu się świata musimy sięgnąć do oryginału hebrajskiego.

Ekspansja świata w ST
Cytat BT Oryginał hebrajski
Iz 42,5 Tak mówi Pan Bóg,
który stworzył i rozpiął niebo,

rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, […]

Tak mówi Bóg, Jahwe,
który stworzył niebiosa i
rozszerzył (notehem) je,
który rozpostarł (roqa)
ziemię i jej produkty, […]
Iz 44,24 […] «Jam jest Pan, uczyniłem wszystko,
Sam
rozpiąłem niebiosa,
rozpostarłem ziemię; […]
Ja jestem Jahwe, który uczynił wszystko,
który sam
rozszerzył (note) niebiosa,
który rozpostarł (roqa)
ziemię […]
Iz 51,13 Zapomniałeś o Panu, twoim Stwórcy,
który
rozciągnął niebiosa
i założył ziemię; […]
I zapominasz o Jahwe, twoim twórcy,
który
rozszerzył (note) niebiosa
i utwierdził ziemię
[…]
Ps 104(105),2 [..] Rozpostarłeś niebo jak namiot, […] rozkładający (note) niebosa jak namiot.
Hi 9,8 On sam rozciąga niebiosa, […] On sam rozszerza (note) niebiosa, […]
Ekspansja swiata
Ryc. Rozszerzanie się świata (rys. Maciej Krzywcki)

Użyte tutaj hebrajskie słowo tłumaczone jako ‘rozszerzyć’ jest opisem dynamicznego procesu rozszerzania, czyli ekspansji.

Poza tym może znaczyć ‘rozciągnąć’ potem ‘rozpiąć’ albo ‘rozłożyć’.

Z opisów nie wynika, czy proces rozszerzania zakończył się czy nie. Biblia o tym nie mówi, ale i nie zaprzecza. Być może proces stwarzania świata nadal trwa …

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 4

Autor: Jacek Piechota