Zielony Smok - logo witryny

Stworzenie świata – dzien 0

Termin stworzenia świata i termin potopu

Stworzenie Świata - dzień 0
Ryc. Dzień 0. Bóg planuje pracę na najbliższy tydzień (rys. Maciej Krzywcki)

Badacze żydowscy i chrześcijańscy sprzeczają się co do daty powstania świata i daty potopu. Żydzi przyjmują, że powstanie świata miało w roku 3761 r. p.n.e. (7 października) i od tej daty liczą się daty w kalendarzu żydowskim. Wśród chrześcijan nie ma zgody i najpopularniejsze są dwie daty: 4004 r. p.n.e oraz 4133 r. p.n.e [21] Moim zdaniem był to rok 3796 p.n.e. Obliczenia zostały wykonane następująco:. Według historyków biblijnych [1] wyjście Abrahama do ziemi Kanaan, które było zdarzeniem historycznym, miało miejsce pomiędzy 1800 a 1750 r. p.n.e. Przyjęliśmy datę pośrednią, czyli 1775 r. p.n.e. Zgodnie z Biblią było to wtedy, gdy Abraham miał 75 lat. Następnie wstecznie odliczyliśmy daty podane w Biblii jako daty urodzenia potomków i otrzymaliśmy rok 3796, czyli świat powstał 3796 + 2015 = 5811 lat temu.

Tab. Ustalenie daty początku świata
Imię patriarchy Wiek ur. syna Rok p.n.e. Zdarzenie
    3796 Stworzenie świata
Adam 130 3666  
Set 105 3561  
Enosz 90 3471  
Kenan 70 3401  
Mahalaleel 65 3336  
Jered 162 3174  
Henoch 65 3109  
Metuszelach 187 2922  
Lamek 182 2740  
Noe 500 2240  
Sem 100 2140 Potop
Arpachszad 35 2105  
Szelach 30 2075  
Eber 34 2041  
Peleg 30 2011  
Reu 32 1979  
Serug 30 1949  
Nachor 29 1920  
Terach 70 1850  
Abraham 75 1775 Wyjście do ziemi Kanaan

Piśmiennictwo

[1] (Zbiorowe). 1989. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Wydawnictwo Pallottinum. Poznań-Warszawa, 1439 pp. (Biblia Tysiąclecia, wyd. IV z okazji IV Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny).

[21] http://pl.wikipedia.org/wiki/Kosmogonia

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 127

Autor: Jacek Piechota