Zielony Smok - logo witryny

Smok Ognia

Smok Ognia
Dragon del Fuego

Obraz olejny (wym. 80 cm × 60 cm) namalował ś.p. Sławomir Kolwas wzorując się na znalezionym niegdyś w Internecie obrazie ‘Dragon del Fuego’ nieznanego autorstwa.