Rahab – smok chaosu – został przedstawiony w poprzednim wpisie.
Według pozabiblijnych relacji Rahab został pojmany w czasie Apokalipsy. Stał się uosobieniem pokoju i łagodności. Został niebiańskim sekretarzem.
Na ikonie autorstwa Sławomira Kolwasa pozostającej w moich zbiorach, Rabab, w Niebiańskiej Księdze Życia zapisuje tajemnicze liczby.

Ikona - Smok Rahab
Rahab – niebiański sekretarz

Po dokładnym spisaniu liczby przedstawiają się tak:


Liczby Rahaba

Próba analizy

Po przeliczeniu na system dziesiętny mamy:

610 + 55 + 1
= 2 x 3 x 3 x 37
= 666
~(666)
= 357
= 3 x 7 x 17
= 233 + 89 + 34 + 1

Liczby zapisane na czerwono to liczba Bestii i jej składniki.
610 + 55 + 1 to liczba 666 zapisana jako suma liczb Fibonacciego
2 x 3 x 3 x 37 to liczba 666 rozłożona na iloczyn liczb pierwszych.
~666 to negacja binarna liczby 666 (zera zamienione na jedynki, a jedynki zamienione na zera).
Liczba Bestii (666) została zanegowana i zamienia się w liczbę Baranka (357) i jej składniki, zapisane na niebiesko.
357 to wynik negacji binarnej
3 x 7 x 17 to liczba 357 zapisana jako iloczyn liczb pierwszych.
233 + 89 + 34 + 1 to liczba 357 przedstawiona jako suma liczb Fibonacciego.