Zielony Smok - logo witryny

Liczby Rahaba

Rahab – smok chaosu – został przedstawiony w poprzednim wpisie.

Według pozabiblijnych relacji Rahab został pojmany w czasie Apokalipsy. Stał się uosobieniem pokoju i łagodności. Został niebiańskim sekretarzem.

Na ikonie autorstwa Sławomira Kolwasa pozostającej w moich zbiorach, Rabab, w Niebiańskiej Księdze Życia zapisuje tajemnicze liczby.

Rahab - niebiański sekretarz
Rahab – niebiański sekretarz

Po dokładnym spisaniu liczby przedstawiają się tak:

Liczby Rahaba
Liczby Rahaba

Próba analizy

Po przeliczeniu na system dziesiętny mamy:

610 + 55 + 1
= 2 x 3 x 3 x 37
= 666
~(666)
= 357
= 3 x 7 x 17
= 233 + 89 + 34 + 1

Liczby zapisane na czerwono to liczba Bestii i jej składniki.

610 + 55 + 1 to liczba 666 zapisana jako suma liczb Fibonacciego

2 x 3 x 3 x 37 to liczba 666 rozłożona na iloczyn liczb pierwszych.

~666 to negacja binarna liczby 666 (zera zamienione na jedynki, a jedynki zamienione na zera).

Liczba Bestii (666) została zanegowana i zamienia się w liczbę Baranka (357) i jej składniki, zapisane na niebiesko.

357 to wynik negacji binarnej

3 x 7 x 17 to liczba 357 zapisana jako iloczyn liczb pierwszych.

233 + 89 + 34 + 1 to liczba 357 przedstawiona jako suma liczb Fibonacciego.