Zielony Smok - logo witryny

Kosmogonia biblijna

Wielu wyznawców Biblii dosłownie interpretuje słowa Pisma Świętego, podczas gdy inni uważają je za alegorię [15]. To drugie podejście uważamy za właściwe, ale w tej książce potraktujemy słowa autorów Biblii jako natchniony i dokładny opis dzieła stworzenia. Uwzględnimy też fakt, że Bóg przekazując swoją wiedzę, użył słów, które mogły być zrozumiane przez każdego człowieka, również niewykształconego mieszkańca ówczesnej Mezopotamii. Tam gdzie brak jest danych, postąpimy tak jak zwolennicy ewolucjonizmu – stworzymy hipotezy co do przebiegu zdarzeń.

A oto jak przebiegało stwarzanie Świata według Biblii [1] .

Piśmiennictwo

[1] (Zbiorowe). 1989. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Wydawnictwo Pallottinum. Poznań-Warszawa, 1439 pp. (Biblia Tysiąclecia, wyd. IV z okazji IV Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny).

[15] Szamot M. 2003. Genezis. Czy ktoś w to jeszcze wierzy? Wydawnictwo WAM, Kraków, 159 pp.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 120

Autor: Jacek Piechota