Zielony Smok - logo witryny

Rozmiar macierzy (Java)

Liczbę rzędów najczęściej oznacza się literą m. Liczbę kolumn oznacza się najczęściej literą k.

Kolejne rzędy i kolumny liczy się od 1. Rozmiar macierzy podaje się w postaci Rozmiar macierzy . A zatem macierz Rozmiar macierzy to macierz, która ma trzy rzędy i trzy kolumny.

Wymiar (rozmiar, stopień) macierzy nie jest rzędem macierzy. Rząd macierzy opiszę oddzielnie.

Przy użyciu poniższej metody można sprawdzić czy macierz jest rozmiaru Stopień macierzy:

 public boolean is3x3() {
    int r = getRowCount();
    int c = getColCount();
    return (r == 3) && (c == 3);
  }

Stopień macierzy możemy sprawdzić przy użyciu poniższej metody:

 public int[] size() {
    return new int[]{this.getRowCount(), getColCount()};
  }

Pliki do ściągnięcia

matrices003.zip

Moduł matrices – aktualny stan projektu = 003;