Zielony Smok - logo witryny

Równość macierzy i hashCode (Java)

Macierze są równe wtedy i tylko wtedy gdy mają:

 • taki sam rozmiar
 • każdy element pierwszej macierzy i odpowiadający mu element drugiej macierzy są równe

Równość macierzy w języku Java możemy sprawdzić przy użyciu poniższej metody equals. Przy okazji pokazuję metodę hashCode:

 @Override
  public boolean equals(Object other) {
    if (this == other) {
      return false;
    }
    if (other == null) {
      return false;
    }
    if (getClass() != other.getClass()) {
      return false;
    }
    Matrix o = (Matrix) other;
    if (getRowCount() != o.getRowCount() || getColCount() != o.getColCount()) {
      return false;
    }
    for (int i = 0; i < getRowCount(); i++) {
      for (int j = 0; j < getColCount(); j++) {
        if (array[i][j] != o.array[i][j]) {
          return false;
        }
      }
    }
    return true;
  }
}
 @Override
  public int hashCode() {
    long b = 1L;
    for (int i = 0; i < getRowCount(); i++) {
      for (int j = 0; j < getColCount(); j++) {
        double cell = 0.0;
        try {
          cell = getCell(i, j);
        } catch (MatrixException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        if (cell != 0.0) {
          b = 31L * b + Double.doubleToLongBits(cell);
        } else {
          b *= 31L;
        }
      }
    }
    return (int) (b ^ (b >> 32));
  }

Przykład sprawdzania macierzy znajdziemy w klasie Matrix010.java:

Klasa Matrix010.java

Tworzymy dwie macierze jednostkowe i sprawdzamy czy są równe.

 Matrix matrix = new Matrix(3, 3);
    try {
      matrix.setToIdentity();
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    Matrix matrix1 = new Matrix(3, 3);
    try {
      matrix1.setToIdentity();
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    System.out.println(matrix.equals(matrix1));

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

true

Pliki do ściągnięcia

matrices004.zip

Moduł matrices – aktualny stan projektu = 004;