Zielony Smok - logo witryny

Równanie logistyczne (1)

O chaosie deterministycznym możesz przeczytać w rozdziale 25 książki Matematyka dla programistów Java oraz w rozdziale 22 książki Matematyka dla programistów JavaScript.

Strona używa skryptów ax.js oraz rzutowanie.js

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"Listing

function r(K, n0, t, nt) {
	var b = (K / nt) - 1.0;
	var c = (K / n0) - 1.0;
	return -Math.log(b / c) / (K * t);
};

function n(K,n0, k, t) {
	var b = (K / n0) - 1.0;
	return cutDecimal((K / (1.0 + b * Math.pow(Math.E, -K * k * t))));
}
var cutDecimal = function(nr) {
	var temp = nr.toString();
	var temp1 = temp.indexOf(".");
	var temp2 = "";
	if (temp1 > -1) {
		temp2 = temp.substr(0, temp1);
	} else {
		temp2 = temp;
	}
	return parseInt(temp2);
};
var cv = document.getElementById('canvas');
var ctx = cv.getContext('2d');
var width = cv.width;
var height = cv.height;
var rr = r(1000, 2, 4, 70);
ctx.fillText(rr, 50, 60);
for(var i = 4; i < 16; i++){
	var nn = n(1000, 2, rr, i);
	ctx.fillText("" + i + " " + nn, 50, i*20);
}