Zielony Smok - logo witryny

Równanie Malthusa

O chaosie deterministycznym możesz przeczytać w rozdziale 25 książki Matematyka dla programistów Java oraz w rozdziale 22 książki Matematyka dla programistów JavaScript.

Strona używa skryptów ax.js oraz rzutowanie.js

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"Listing

var cv = document.getElementById('canvas');
var ctx = cv.getContext('2d');
var width = cv.width;
var height = cv.height;
var offset=30;
var diag1 = new Ax(0, 0, 800, 800, 0, 0, 100, 100, 20, 20, offset);
diag1.drawGrid("gray");
diag1.drawXLegend(15);
diag1.drawYLegend(15);
diag1.drawTitle("Równanie Malthusa", 15);
ctx.fillText("Czas (jedn)", 790, 855);
ctx.fillText("N (szt.)", 5, 12);
var dt = 1.0;
var maxt = diag1.rw;
var Ns = new Array(10, 10, 10, 10, 10, 10, 10);
var rs = new Array(-0.02, 0.0, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.1);
for(var a = 0; a < Ns.length; a++){
	var N = Ns[a];
	var r = rs[a];
	var dN = 0.0;
	var t = 0;
	for(t = 0; t < maxt; t += dt){
		dN = N * r * dt;
		N += dN;
		if(N > 100){
			N = 100;
		}
		if(N < 99){
			diag1.drawPoint(t, N, 2, "Circle", "blue");
		}
	}
}