Zielony Smok - logo witryny

Równanie logistyczne (2)

O chaosie deterministycznym możesz przeczytać w rozdziale 25 książki Matematyka dla programistów Java oraz w rozdziale 22 książki Matematyka dla programistów JavaScript.

Strona używa skryptów ax.js oraz rzutowanie.js

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"Listing

var cv = document.getElementById('canvas');
var ctx = cv.getContext('2d');
var width = cv.width;
var height = cv.height;
var offset=30;
var diag1 = new Ax(0, 0, 800, 800, 0, 0, 100, 100, 20, 20, offset);
diag1.drawGrid("gray");
diag1.drawXLegend(15);
diag1.drawYLegend(15);
diag1.drawTitle("Równanie logistyczne dla r=0.1", 15);
ctx.fillText("Czas (jedn)", 790, 855);
ctx.fillText("K (szt. osobn.)", 5, 12);
var dt = 1;
var maxt = diag1.rw;
var Ns = new Array(1, 1, 1, 1, 1);
var Ks = new Array(100.0, 80.0, 60.0, 40.0, 20.0);
var r = 0.1;
for(var a = 0; a < Ns.length; a++){
	var N = Ns[a];
	var K = Ks[a];
	var dN = 0.0;
	var t = 0;
	for(t = 0; t < maxt; t += dt){
		dN = N * r * (K - N) / K;
		N += dN;
		if(N > 100){
			N = 100;
		}
		diag1.fillPoint(t, N, 2, "Circle", "blue");
	}
}