Zielony Smok - logo witryny

Rodzaje płci u człowieka

Wyróżniamy następujące rodzaje płci:

  • płeć genetyczna – związana z układem chromosomów: XX (u kobiety) i XY (u mężczyzny). Jeśli sądzisz, że jest więcej płci.
  • płeć gonadalna (anatomiczna) – związana z obecnością jajników (u kobiety) i jąder (u mężczyzny)
  • płeć somatyczna (morfologiczna) – związana z obecnością pochwy (u kobiety) i penisa (u mężczyzny)
  • płeć psychiczna (mózgu) – związana z rozpoznawaniem własnej płci przez mózg oraz różnicami w budowie i funkcjach mózgu kobiet i mężczyzn
  • płeć prawna (metrykalna) – płeć wpisana w akcie urodzenia

Oddzielnym zagadnieniem jest sprawa orientacji płciowej, związanej z ukierunkowaniem popędu płciowego.

Na końcu zajmę się określeniami rodzajów ‘płci’ używanymi w mediach społecznościowych.

Każde z zagadnień będzie szczegółowo omówione w oddzielnym artykule.