Zielony Smok - logo witryny

Robot (AWT, Java)

Aby pokazać użycie klasy java.awt.Robot użyjemy klasy Piano i PianoMain z przykładu Fortepian – pianino -keyboard – Java.

Klasa PianoMain nie uległa zmianie.

Klasa Piano2.java
package robot;

import javax.sound.midi.MidiChannel;
import javax.sound.midi.MidiSystem;
import javax.sound.midi.MidiUnavailableException;
import javax.sound.midi.Synthesizer;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.InputEvent;

public class Piano2 {


  public Piano2() throws MidiUnavailableException {
    final int[] white = {21, 23,
        24, 26, 28, 29, 31, 33, 35,
        36, 38, 40, 41, 43, 45, 47,
        48, 50, 52, 53, 55, 57, 59,
        60, 62, 64, 65, 67, 69, 71,
        72, 74, 76, 77, 79, 81, 83,
        84, 86, 88, 89, 91, 93, 95,
        96, 98, 100, 101, 103, 105, 107,
        108
    };
    int[] x = {530, 490, 490, 510, 470,470, 450, 490, 530,
        530,490, 490, 510, 470,470, 450, 490, 450};
    final int velocity = 64;
    final int keys = 52;
    final int white_button_width = 20;
    final int white_button_height = 120;
    final int frame_height = white_button_height + 30;
    final int black_button_width = 16;
    final int black_button_height = 80;
    Synthesizer synthesizer = MidiSystem.getSynthesizer();
    synthesizer.open();
    MidiChannel channel = synthesizer.getChannels()[0];
    JFrame frame = new JFrame("Fortepian");
    JLayeredPane pane = new JLayeredPane();
    frame.add(pane);
    for (int i = 0; i < keys; i++) {
      JButton w = new JButton();
      w.setBackground(Color.WHITE);
      w.setLocation(i * white_button_width, 0);
      w.setSize(white_button_width, white_button_height);
      final int note = white[i];
      w.addActionListener(e -> {
        channel.noteOn(note, velocity);
        System.out.println(note);
      });
      pane.add(w, 0, -1);

    }
    for (int i = 0; i < keys - 1; i++) {
      int j = i % 7;
      if (j == 1 || j == 4) {
        continue;
      }
      JButton b = new JButton();
      b.setBackground(Color.BLACK);
      b.setLocation(i * white_button_width + black_button_width * 3 / 4, 0);
      b.setSize(black_button_width, black_button_height);
      final int note = white[i] + 1;
      b.addActionListener(e -> channel.noteOn(note, velocity));
      pane.add(b, 1, -1);
    }
    frame.setSize(keys * white_button_width + 20, frame_height);
    frame.setVisible(true);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    Robot muzyk = null;
    try {
      muzyk = new Robot();
    } catch (AWTException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    muzyk.delay(2000);
    for(int i=0;i < 18; i++){
      muzyk.mouseMove(x[i]+20, 110);
      muzyk.mousePress(InputEvent.BUTTON1_DOWN_MASK);
      muzyk.delay(500);
      muzyk.mouseRelease(InputEvent.BUTTON1_DOWN_MASK);
      muzyk.delay(500);

    }
  }
}
Klasa PianoMain.java
package robot;

import javax.sound.midi.MidiUnavailableException;

public class Piano2Main {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      new Piano2();
    } catch (MidiUnavailableException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Po uruchomieniu klasy Piano2Main widzimy klawiaturę pianina, która po 2 sekundach opóźnienia sama
odgrywa melodię:

Grana melodia

Dźwięki są rozłożone co 1000 ms. Na konsoli pokazują się wysokości nut (C=60).