Zielony Smok - logo witryny

Fortepian – pianino -keyboard – Java

Poniższe klasy napisałam na bazie klasy znalezionej dawno temu w Internecie. Klasa wymagała znacznych przeróbek. Było tylko 7 oktaw. Zostały dodane 4 brakujące klawisze z dwóch oktaw. Całkowicie błędne było przypisanie dźwięków MIDI do klawiszy – napisałam to od nowa. Właściwie jest to całkiem nowa klasa, ale na wszelki wypadek podaję, że korzystałam z cudzego kodu.

Klasy

Piano
package piano;

import javax.sound.midi.MidiChannel;
import javax.sound.midi.MidiSystem;
import javax.sound.midi.MidiUnavailableException;
import javax.sound.midi.Synthesizer;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Piano {


  public Piano() throws MidiUnavailableException {
    final int[] white = {21, 23,
        24, 26, 28, 29, 31, 33, 35,
        36, 38, 40, 41, 43, 45, 47,
        48, 50, 52, 53, 55, 57, 59,
        60, 62, 64, 65, 67, 69, 71,
        72, 74, 76, 77, 79, 81, 83,
        84, 86, 88, 89, 91, 93, 95,
        96, 98, 100, 101, 103, 105, 107,
        108
    };
    final int velocity = 64;
    final int keys = 52;
    final int white_button_width = 20;
    final int white_button_height = 120;
    final int frame_height = white_button_height + 30;
    final int black_button_width = 16;
    final int black_button_height = 80;
    Synthesizer synthesizer = MidiSystem.getSynthesizer();
    synthesizer.open();
    MidiChannel channel = synthesizer.getChannels()[0];
    JFrame frame = new JFrame("Fortepian");
    JLayeredPane pane = new JLayeredPane();
    frame.add(pane);
    for (int i = 0; i < keys; i++) {
      JButton w = new JButton();
      w.setBackground(Color.WHITE);
      w.setLocation(i * white_button_width, 0);
      w.setSize(white_button_width, white_button_height);
      final int note = white[i];
      w.addActionListener(e -> channel.noteOn(note, velocity));
      pane.add(w, 0, -1);
    }
    for (int i = 0; i < keys - 1; i++) {
      int j = i % 7;
      if (j == 1 || j == 4) {
        continue;
      }
      JButton b = new JButton();
      b.setBackground(Color.BLACK);
      b.setLocation(i * white_button_width + black_button_width * 3 / 4, 0);
      b.setSize(black_button_width, black_button_height);
      final int note = white[i] + 1;
      b.addActionListener(e -> channel.noteOn(note, velocity));
      pane.add(b, 1, -1);
    }
    frame.setSize(keys * white_button_width + 20, frame_height);
    frame.setVisible(true);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }
}
PianoMain
package piano;

import javax.sound.midi.MidiUnavailableException;
import java.util.logging.Logger;

import static java.util.logging.Level.*;

public class PianoMain {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      new Piano();
    } catch (MidiUnavailableException ex) {
      Logger.getLogger(PianoMain.class.getName()).log(SEVERE, null, ex);
    }
  }
}
Wynik

Po uruchomieniu otrzymujemy klawiaturę (Rys. 236), na której mozna grać klikając przyciski myszą albo palcami na ekranie dotykowym.

Pianino - fortepian - Java
Rys. 236. Klawiatura pianina – fortepianu (zmniejszona)
Automat grający

W klasie Robot (AWT, Java) możesz obejrzeć jak wykorzystać klasę java.awt.Robot do automatycznego odegrania na tej klawiaturze zaprogramowanej melodii.