Zielony Smok - logo witryny

Przykłady ksenofobii

Opisane poniżej przykłady dotyczą zjawisk, które są przejawem ksenofobii.
Bez systemów rozpoznających i eliminujących różnie rozumianych ‘obcych’ życie nie mogłoby istnieć ani ewoluować. Procesy ewolucyjne to najsilniejsze przejawy ksenofobii. Uczymy się tego na lekcjach biologii, ale nikt nie zwraca na to uwagi.
Wcześniejszy wpis o ksenofobii.

Istnienie życia
Najbardziej wszechwładna siłą, obcym, który a w końcu ‘załatwi’ Wszechświat – jest entropia. Jedynie życie przeciwstawia się entropii, tworząc nowe poziomy organizacji, niestety kosztem lokalnego zwiększenia entropii, czyli przyśpieszenia końca wszystkiego. To wszystko, co poniżej, zycie wytworzyło, aby przetrwać. Tak, tak – ksenofobia umożliwia przetrwanie.
Mechanizmy immunologiczne (mechanizmy odporności)
Najsilniejszy mechanizm ksenofobiczny reagujący na obce białka. Gdy chcesz mieć imigranta w organizmie, np. obce serce – musisz zażywać bardzo silne leki tłumiące odporność.
Alergia
Nadwrażliwość na obce białka i inne czynniki. Przejaw nadmiernej ksenofobii systemu odpornościowego.
System obrony granic
Obejmuje również istnienie straży granicznej i kontroli granicznej.
Obrona kraju
Obejmuje istnienie wojsk, w tym wojsk obrony terytorialnej – przygotowanych na wszelki wypadek. Istnienie stowarzyszeń i organizacji paramilitarnych i narodowościowych.
Urzędy skarbowe i kontroli skarbowej
Obcym jest osoba nie przestrzegająca przepisów skarbowych, a więc szkodząca społeczeństwu.
Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Obcym jest osoba nie przestrzegająca przepisów prawa. Do gry wchodzą policja, prokuratura, sądownictwo, więziennictwo
Sanepid i ochrona sanitarna
Objaw strachu przed zbiorowym atakiem mikroorganizmów.
Cenzura i moderacja
Wrogiem są słowa uważane za niewłaściwe lub za niewłaściwie użyte, a czasem ludzie, którzy je wypowiadają. Może służyć i na ogół służy ograniczeniu wolności słowa, ukryciu wiedzy, w celu zdobycia władzy nad informacją, a więc i ludźmi. Typowym przykładem jest chora cenzura i manipulacje SEO przez Google, a przede wszystkim – ukrywanie wiedzy, kanalizowanie wiedzy, niszczenie niepokornych.
Istnienie antywirusów komputerowych
Skoro jest życie, żeby ewoluować, musi mieć wrogów i ich zwalczać. Jest walka, będzie postęp. Gdyby nie istniały wirusy komputerowe, techniki programistyczne i komputerowe przestałyby się rozwijać.

To tylko kilka przykładów ksenofobii. Jeśli rozumiecie mechanizmy ksenofobii (a powinniście, bo to ułatwia życie) sami znajdziecie dziesiątki innych przykładów.
A teraz wyobraź sobie życie bez ksenofobii …