Zielony Smok - logo witryny

JavaScript – JSON

Tworzymy obiekt JavaScript, a następnie przekształcamy go w łańcuch znaków JSON.

Łańcuch znaków JSON wypisujemy na HTML5 canvas.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

var cv = document.getElementById("canvas");
var ctx = cv.getContext("2d");
var stareAuto = new Object();
stareAuto.licznik = 350000;
stareAuto.kolor = "blue";
stareAuto.drzwi = 5;
var auto = JSON.stringify(stareAuto);
ctx.fillStyle = "blue";
ctx.fillText(auto, 50, 20);