Zielony Smok - logo witryny

Genotyp Jezusa

Mt 1,18

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.

Jezus nie miał zatem ludzkiego ojca. Jak był zatem jego genotyp?

Genotyp człowieka

W każdej komórce ludzkiego ciała, z wyjątkiem komórek rozrodczych znajduje się 46 chromosomów:

  • 22 pary chromosomów homologicznych, tzw. autosomów, czyli 22 x 2 = 44 chromosomy
  • 2 chromosomy płci w układzie XX albo XY
Chromosomy człowieka - 22 autosomy
Ryc. Chromosomy człowieka – 22 autosomy (rys. Jacek Piechota)

Chromosomy płci

Jeśli komórka pochodzi z ciała kobiety zawiera 2 chromosomy X, czyli posiada układ określany jako XX, natomiast jeśli pochodzi z ciała mężczyzny posiada 1 chromosom X i jeden chromosom Y, czyli ma układ XY.

Chromosomy płci w komórce ciała kobiety
Ryc. Chromosomy płci w komórce ciała kobiety (rys. Jacek Piechota)
 Chromosomy płci w komórce ciała mężczyzny
Ryc. Chromosomy płci w komórce ciała mężczyzny (rys. Jacek Piechota)

Połowę autosomów otrzymujemy od ojca, połowę od matki.

Komórka rozrodcza

W procesach zachodzących przy wytwarzaniu komórek rozrodczych (jaj i plemników) zachodzi redukcja liczby chromosomów, tak, że komórka rozrodcza zawiera 23 chromosomy:

  • 22 chromosomy, czyli połowę chromosomów homologicznych
  • 1 chromosom oznaczany literą X albo 1 chromosom oznaczany literą Y.

Jajo matki ma zawsze chromosom X. Plemnik ma albo chromosom X albo chromosom Y.

Tak więc zapłodnione jajo, które potem rozwinie się w organizm człowieka otrzymuje od matki 22 autosomy i chromosom X, a plemnik od ojca dostarcza 22 autosomy oraz chromosom X albo chromosom Y. Czyli potomek ma 44 autosomy i 2 chromosomy płci. Jeśli są to 2 chromosomy XX – będzie dziewczynką, jeśli ma 1 chromosom X i jeden chromosom Y – będzie chłopcem.*

Choroby genetyczne

Każdy chromosom zawiera pojedynczą nić DNA zawierającą geny, czyli odcinki DNA warunkujące powstanie określonego białka czy mające określone funkcje regulacyjne.

Gdyby nie istniały procesy losowe to pierwszy gen w obu chromosomach homologicznych byłby identyczny (miałby identyczną sekwencję par zasad). Ponieważ istnieją mutacje – mówimy o allelach. Załóżmy że ten gen warunkuje jakąś cechę A i oznacza zdrowie. Jeśli w danym genie, w jednym z chromosomów homologicznych, zajdzie mutacja, gen będzie miał dwie postacie, czyli allele. Drugą postać możemy oznaczyć małą literą a. Allel a warunkuje chorobę.

Potomek może więc otrzymać od rodziców jeden z trzech układów:

  • AA – potomek jest zdrowy
  • Aa – (heterozygota) potomek jest zdrowy, gdyż A maskuje działanie a
  • aa – potomek jest chory

Oczywiście w innej chorobie może być zupełnie odwrotnie. W takim układzie tylko potomek mający układ aa – byłby zdrowy, pozostali dwaj – byliby chorzy. Aktualnie znamy ponad 11 000 chorób warunkowanych genetycznie.

Ponieważ chromosom X ma chromosom homologiczny, to szkodliwe allele u kobiet mogą być ukrywane w heterozygotach. Chromosom X i Y u mężczyzny występują pojedynczo więc wszystkie mutacje przejawiają się natychmiast i nie są ukrywane.

Genotyp Jezusa

Jezus nie miał ojca, więc musiał powstać z jaja matki bez udziału plemnika, czyli miałby pojedynczy garnitur chromosomowy.

Genotyp Jezusa - pojedyncza liczba autosomów + chromosom X
Ryc. Genotyp Jezusa – pojedyncza liczba autosomów + chromosom X (rys. Jacek Piechota)

Taki organizm musiałby umrzeć, gdyż nie byłby zdolny do przeżycia. Jedynie u owadów – bardzo rzadko – zdarzają się organizmy mające naturalnie pojedynczy garnitur chromosomowy. U organizmów wyższych to się nie zdarza.

Gdyby jednak dzięki interwencji Ducha Świętego przeżył, wówczas byłby płci żeńskiej, a nie męskiej, gdyż jajo posiada wyłącznie chromosom X. Ponadto miałby od 5000 – 11000 chorób genetycznych (nie byłoby układów heterozygotycznych), z których większość jest bardzo poważna i prowadzi do śmierci lub poważnych zaburzeń rozwojowych. Ponadto nie miał by potrzebnych genów mieszczących się na chromosomie Y.

Wiemy jednak, że Jezus był mężczyzną i był zdrowy – przynajmniej fizycznie. Jeśli chodzi o jego zdrowie psychiczne – to powiem więcej w innym miejscu.

Musiał więc mieć układ XY. Skąd się wziął chromosom Y i 22 autosomy?. Czy niematerialny Duch Święty potrafi przenosić materialne chromosomy lub materialne plemniki?

Jeśli nawet tak, to te chromosomy musiały mieć jakieś geny (układ zasad DNA)? Czy były to geny jakiegoś istniejącego mężczyzny czy inne nieistniejące jeszcze, odpowiednio zmutowane geny?

W jaki sposób plemniki dostały się do ciała Maryi? Czy był to jeden plemnik czy więcej? Czy plemniki konkurowały ze sobą i ten „Jezusowy” był najsprytniejszy i wygrał? Czy Jezus mógł – przypadkiem – być zupełnie innym człowiekiem, gdyby inny plemnik był szybszy? A co by było, gdyby Jezus miał bliźniaka?

W moich czasach niektórzy studenci w akademiku prowadzili dość rozwiązłe życie płciowe. Koleżanki – studentki – często śmiały się, że lepiej nie stawać w drzwiach w przeciągu, bo plemniki fruwają w powietrzu i można niechcący zajść w ciążę.

Czy podobnie wyglądało zaplemnienie Maryi przez Ducha Świętego? Duch Święty (słowo ruah oznaczające Ducha Świętego oznacza też wiatr) zrobił „wziuuu” i już?

A może plemnik został stworzony od razu w łonie Maryi? A może w ogóle nie było plemnika, a od razu została stworzonaa gotowa zygota?

Historia o interwencji Ducha Świętego wygląda podejrzanie, a Jezus z pewnością miał ludzkiego ojca. O tym jak to się mogło stać – opowiem w innym miejscu.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 16

Autor: Jacek Piechota