Zielony Smok - logo witryny

Przekazywanie obiektu JSON na serwer i z powrotem

W aplikacji tworzymy obiekt ‘StareAuto’ – dane przekazujemy na serwer. Na serwerze samochód traci 300 000 km przebiegu. Obiekt jest zwracany na stronę JSP.

Po uruchomieniu aplikacji zobaczymy:

Okno aplikacji

Kompletna aplikacja Apache Netbeans 15 z użyciem serwera Apache Tomcat 10.0.23. W aplikacji użyto pliku json_simple-1.1.jar lub innej biblioteki JSON.

Aplikację umiesciłem na własnym serwerze czynnym okresowo ze względu na koszty energii elektrycznej: Przekazywanie obiektu JSON na serwer i z powrotem