Zielony Smok - logo witryny

Operator % (modulus operator)

Operator % (ang. modulus operator) w języku Java

Podaje resztę z dzielenia.

dzielna % modulus = reszta

10 % 3 = 1 zwraca resztę

3 % 10 = 3 zwraca modulus

Problemy zaczynają się, gdy dzielna i/lub dzielnik są liczbami ujemnymi.

Bardzo ważne: znak reszty będącej wynikiem dzielenia % jest zawsze znakiem dzielnej – znak dzielnika nie ma znaczenia i można go zignorować.

10 % -3 = 1; (dzielna dodatnia, a więc reszta dodatnia)

-10 % 3 = -1; (dzielna ujemna, a więc reszta ujemna)

-10 % -3 = -1; (dzielna ujemna, a więc reszta ujemna)

-3 % 10 = -3; (dzielna ujemna więc reszt, a ujemna)

3 % -10 = -3; (dzielna dodatnia, a więc reszta dodatnia)

-3 % -10 = -3 (dzielna ujemna, a więc reszta ujemna)

Operatora % można używać nie tylko do liczb całkowitych, ale również do liczb zmiennoprzecinkowych:

3.7 % 1.2 = 0.10000000000000031

Jeżeli dzielna lub dzielnik są wynikami obliczeń oraz zawsze reszta (ponieważ jest wynikiem obliczeń) powinny być – ze względu na sposób reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych – zaokrąglone np. przy użyciu niżej prezentowanej metody statycznej: roundToDecimal(double, int)

 /** funkcja zaokragla podaną liczbę do określonej liczby miejsc po przecinku
   *@param num double - liczba do zaokrąglenia
   *@param dec int - liczba miejsc po przecinku;
   *@return double - zwraca zaokrągloną liczbę
   */
  public static double roundToDecimal(double num, int dec) {
    int multi = (int)Math.pow(10, dec);
    int temp = (int)Math.round(num * multi);
    return (double)temp / multi;
  }

A oto nasze przykłady;

    int dzielna1 = 10;
    int dzielna2 = -10;
    double dzielna3 = 3.7;
    int dzielnik1 = 3;
    int dzielnik2 = -3;
    double dzielnik3 = 1.2;
    //
    int reszta1 = dzielna1 % dzielnik1;
    System.out.println(reszta1);
    int reszta2 = dzielna1 % dzielnik2;
    System.out.println(reszta2);
    int reszta3 = dzielna2 % dzielnik1;
    System.out.println(reszta3);
    int reszta4 = dzielna2 % dzielnik2;
    System.out.println(reszta4);
    //---
    double reszta5 = dzielna3 % dzielnik3;
    System.out.println(reszta5);
    System.out.println(roundToDecimal(reszta5,1));

A oto wyniki na konsoli:

   1
   1
  -1
  -1
   0.10000000000000031
   0.1