Zielony Smok - logo witryny

Operator mod vs. remainder

Operator remainder

remainder(dividend, modulus)

Operator dzielenia z resztą (identyczny wynikowo z %)

modulus – jest liczbą całkowitą, ale nie zerem.

Operator mod

mod(dividend, modulus)

Operator kongruencji

modulus – jest liczbą naturalną, ale nie zerem.

– zwracany wynik zawsze jest nieujemny.

Właściwości

Jeżeli dividend > 0 wówczas:

mod(dividend, modulus) = remainder(dividend, modulus)

Przykład 1

mod(10, 3) = remaider(10, 3) = 1

mod(3, 10) = remainder(3, 10) = 3

Jeśli dividend < 0 wówczas:

mod(dividend, modulus) = remainder(dividend, modulus) + modulus

Przykład 2

remainder(-10, 3)=-1

mod(-10, 3) = -1 + 3 = 2

Przykład 3

remainder(-3, 10) = -3

mod(-3, 10) = -3 + 10 = 7