Zielony Smok - logo witryny

Klasa BigInteger – konstruktory

Konstruktor BigInteger(byte[] val)

Załóżmy, że mamy liczbę 1682151.

W systemie dwójkowym będzie to liczba 3-bajtowa: “000110011010101011100111”;

Liczbę możemy podzielić na trzy bajty: “00011001”, “10101010”, “11100111”.

Po przekształceniu do intów będą to liczby: 25, 170, 231.

Po przekształceniu w bajty (kod uzupełnień do 2) będą to bajty: 25, -86, -25.

To oznacza, że liczba 1682151 zapisana jako tablica bajtów będzie wyglądała tak: [25, -86, -25].

W klasie BigInt01 podstawiamy tę tablicę do konstruktora i konstruujemy liczbę BigInteger:

    byte[] b1 = {25,-86,-25};
    Util.print(b1);
    BigInteger big1 = new BigInteger(b1);
    Util.print(big1);

Po uruchomieniu klasy na konsoli otrzymamy:

[25, -86, -25]
1682151

Konstruktor BigInteger(byte[] val, int off, int len)

Konstruktor pozwala na utworzenie liczby BigInteger z danych tablicy val.

off – oznacza przesunięcie indeksu

len – oznacza liczbę odczytywanych bajtów

Ten konstruktor (znany od Java 9) działa nieprawidłowo.

Kod przedstawiony (BigInt02) poniżej:

    byte[] b1 = {25, -86, -25};
    Util.print(b1);
    BigInteger big1 = new BigInteger(b1, 0, 3);
    Util.print(big1);
    BigInteger big2 = new BigInteger(b1, 0, 1);
    Util.print(big2);
    BigInteger big3 = new BigInteger(b1, 1, 1);
    Util.print(big3);
    BigInteger big4 = new BigInteger(b1, 2, 1);
    Util.print(big4);

po uruchomieniu pokazuje:

[25, -86, -25]
1682151
25
-86
-25

Zgodnie z wyjaśnieniami przy konstruktorze BigInteger(byte[] val) powinniśmy otrzymać:

1682151

25

170

231

Konstruktor BigInteger(int signum, byte[] magnitude)

Ten konstruktor przekształca układ signum - magnitude (znak liczby – liczba bez znaku) w liczbę BigInteger.

Znak (signum) może być równy:

 • 1 dla liczb dodatnich
 • -1 dla ujemnych
 • 0 nie jest dozwolone

Magnitude może być liczbą 7-bitową, a zatem liczbą od 0 do 127. Signum określa jej znak.

Po uruchomieniu klasy BigInt03:

    byte[] b1 = {25,-86,-25};
    BigInteger a = new BigInteger(1, b1);
    Util.print(a);

na konsoli otrzymujemy:

1682151

Konstruktor BigInteger(int signum, byte[] magnitude, int off, int len)

Ten konstruktor pozwala zamienić układ signum – magnitude (znak – liczba bez znaku) na liczbę BigInteger.

off – oznacza przesunięcie indeksu

len – oznacza liczbę bajtów

Znak (signum) może być równy:

 • 1 dla liczb dodatnich
 • -1 dla ujemnych
 • 0 nie jest dozwolone

Magnitude może być liczbą 7-bitową, a zatem liczbą od 0 do 127. Signum określa jej znak.

Po uruchomieniu klasy BigInt04:

    byte[] b1 = {25, -86, -25};
    Util.print(b1);
    BigInteger big1 = new BigInteger(1,b1, 0, 3);
    Util.print(big1);
    BigInteger big2 = new BigInteger(1,b1, 0, 1);
    Util.print(big2);
    BigInteger big3 = new BigInteger(1,b1, 1, 1);
    Util.print(big3);
    BigInteger big4 = new BigInteger(1,b1, 2, 1);
    Util.print(big4);

na konsoli zobaczymy:

[25, -86, -25]
1682151
25
170
231

Konstruktor BigInteger(int numBits, Random random)

Tworzy losową liczbę BigInteger, z przedziału zamkniętego <0, 2numBits-1>

Uruchamiamy klasę BigInt05:

    BigInteger a = new BigInteger(16, new Random());
    Util.print(a);

Na konsoli otrzymujemy:

22009

Komentarz: Liczba powinna być w zakresie <0, 65535>.

Konstruktor BigInteger(int bitLength, int certainty, Random random)

Tworzy losową, dodatnią liczbę BigInteger o długości bitLength, która jest prawdopodobnie pierwsza, z pewnością certainty.

Najlepiej jest, gdy liczba bitLength jest podzielna przez 8.

certainty oznacza liczbę iteracji pętli sprawdzającej pierwszość liczby. Sensowne są liczby 100 lub większe.

Uruchamiamy klasę BigInt06:

   BigInteger a = new BigInteger(24, 1000, new Random());
   Util.print(a);

Na konsoli otrzymujemy:

14226001

Konstruktor BigInteger(String val)

Przekształca string val w systemie dziesiętnym na BigInteger.

Uruchamiamy klasę BigInt07:

   BigInteger a = new BigInteger("24");
   Util.print(a);

Na konsoli otrzymamy:

24

Konstruktor BigInteger(String val, int radix)

Przekształca string val w systemie radix na BigInteger.

Uruchamiamy klasę BigInt08:

  BigInteger a = new BigInteger("10111101", 2);
  Util.print(a);

Na konsoli otrzymamy:

189