Zielony Smok - logo witryny

Odejmowanie macierzy (Java)

Aby odjąć dwie macierze odejmujemy od siebie odpowiadające sobie elementy i tworzmy trzecią macierz. Obie macierze muszą być tego samego stopnia:

MacierzMacierz=Odejmowanie macierzy

Macierze możemy odejmować używając metod sub(Matrix) i sub2(Matrix) z klasy Matrix:

Przykłady użycia tych metod przedstawiono w klasach Matrix013.java i Matrix014.java.

Klasa Matrix013.java
double[] array1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
    Matrix matrix1 = new Matrix(array1, 3);
    ArrayUtil.print(array1);
    double[] array2 = {9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};
    Matrix matrix2 = new Matrix(array2, 3);
    ArrayUtil.print(array2);
    try {
      matrix1.sub(matrix2);
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    matrix1.printToConsole();

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

[1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0]
[9.0, 8.0, 7.0, 6.0, 5.0, 4.0, 3.0, 2.0, 1.0]
-8.0 -6.0 -4.0
-2.0 0.0 2.0
4.0 6.0 8.0
Klasa Matrix014.java
 double[] array1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
    Matrix matrix1 = new Matrix(array1, 3);
    ArrayUtil.print(array1);
    double[] array2 = {9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};
    Matrix matrix2 = new Matrix(array2, 3);
    ArrayUtil.print(array2);
    Matrix matrix3 = null;
    try {
      matrix3 = matrix1.sub2(matrix2);
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    matrix3.printToConsole();

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

[1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0]
[9.0, 8.0, 7.0, 6.0, 5.0, 4.0, 3.0, 2.0, 1.0]
-8.0 -6.0 -4.0
-2.0 0.0 2.0
4.0 6.0 8.0

Pliki do ściągnięcia

matrices007.zip

Moduł matrices – aktualny stan projektu = 007;