Zielony Smok - logo witryny

Dodawanie macierzy (Java)

Aby dodać dwie macierze dodajemy do siebie ich odpowiadające sobie elementy i tworzymy trzecią macierz. Obie macierze muszą być tego samego stopnia.

Macierz+Macierz=Dodawanie macierzy

Do wykonania dodawania możemy użyć metod:

add(Matrix) (Przykład w klasie Matrix011) oraz

add2(Matrix) (Przykład w klasie Matrix012) z klasy Matrix.

Matrix011
 double[] array1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
    Matrix matrix1 = new Matrix(array1, 3);
    ArrayUtil.print(array1);
    double[] array2 = {9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};
    Matrix matrix2 = new Matrix(array2, 3);
    ArrayUtil.print(array2);
    try {
      matrix1.add(matrix2);
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    matrix1.printToConsole();

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

[1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0]
[9.0, 8.0, 7.0, 6.0, 5.0, 4.0, 3.0, 2.0, 1.0]
10.0 10.0 10.0
10.0 10.0 10.0
10.0 10.0 10.0
Matrix012
 double[] array1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
    Matrix matrix1 = new Matrix(array1, 3);
    ArrayUtil.print(array1);
    double[] array2 = {9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};
    Matrix matrix2 = new Matrix(array2, 3);
    ArrayUtil.print(array2);
    Matrix matrix3 = null;
    try {
      matrix3 = matrix1.add2(matrix2);
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    matrix3.printToConsole();

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

[1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0]
[9.0, 8.0, 7.0, 6.0, 5.0, 4.0, 3.0, 2.0, 1.0]
10.0 10.0 10.0
10.0 10.0 10.0
10.0 10.0 10.0

Pliki do ściągnięcia

matrices006.zip

Moduł matrices – aktualny stan projektu = 006;