Zielony Smok - logo witryny

Mnożenie skalarne macierzy (Java)

Aby pomnożyć macierz przez skalar mnożymy każdy element macierzy przez skalar:

3Macierz=Mnożenie skalarne macierzy

Do mnożenia macierzy przez skalar można użyć metod mult albo mult2 z klasy Matrix.

 public void mult(double skalar) {
    for (int i = 0; i < getRowCount(); i++) {
      for (int j = 0; j < getColCount(); j++) {
        array[i][j] *= skalar;
      }
    }
  }
 public Matrix mult2(double skalar) {
    Matrix m = null;
    try {
      m = this.clone();
    } catch (CloneNotSupportedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    m.mult(skalar);
    return m;
  }
Klasa Matrix015.java
 double[] array1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
    Matrix matrix1 = new Matrix(array1, 3);
    ArrayUtil.print(array1);
    matrix1.mult(10.0);
    matrix1.printToConsole();

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

[1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0]
10.0 20.0 30.0
40.0 50.0 60.0
70.0 80.0 90.0
Klasa matrix016.java
    double[] array1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
    Matrix matrix1 = new Matrix(array1, 3);
    ArrayUtil.print(array1);
    Matrix matrix2 = matrix1.mult2(10);
    matrix2.printToConsole();

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

[1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0]
10.0 20.0 30.0
40.0 50.0 60.0
70.0 80.0 90.0

Pliki do ściągnięcia

matrices008.zip
Moduł matrices – aktualny stan projektu = 008;