Zielony Smok - logo witryny

Skalowanie – Lustro w pionie i poziomie

Użyty został Skrypt transform.js.

Odbicie lustrzane figury tworzymy gdy dy <0 i dy <0.

Figura jest odbijana symetrycznie po drugiej stronie osi X i Y, musimy więc dokonać translacji figury w pole widzenia.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 10;
	var topY = 10;
	var width = 150;
	var height = 100;
	var cornerRadius = 15;
	drawRectangle(ctx);
	ctx.scale(-1,-1);
	ctx.translate(-260, -260);
	drawRectangle(ctx);