Zielony Smok - logo witryny

Narzędzie ij – wbudowana baza danych (2)

Wymagania wstępne

Masz zainstalowaną bazę danych Apache Derby (z dostępem do folderu /bin).

Utworzyłeś folder C:/Przyklady

Usunąłeś folder bazy danych firstdb utworzony w poprzednim wpisie.

Utworzenie skryptu SQL

Tworzymy plik C:/Przyklady/firstdb.sql, kodowanie ANSI albo UTF-8 (bez BOM). Ja zawsze używam kodowania UTF-8.

Treść pliku jest następująca:

CONNECT 'jdbc:derby:firstdb;create=true';

CREATE TABLE firsttable (
	id INT PRIMARY KEY,
	name VARCHAR (30)
);

INSERT INTO firsttable VALUES
	(1, 'Mirka'),
	(2, 'Ula'),
	(3, 'Jacek')
;

SELECT * FROM firsttable;

SELECT * FROM firsttable WHERE id=2;

DISCONNECT;

Uruchomienie narzędzia ij

Uruchamiamy linię poleceń Windows.

Uruchamiamy narzędzie ij (Rys. 247).

Narzędzie ij służy do pracy z bazą danych z użyciem wyłącznie poleceń języka SQL. Narzędzie nie wymaga
znajomości języka Java. Narzędzie ij zostanie bardziej szczegółowo omówione w dalszych postach.

Uruchomienie narzędzia ij
Rys. 247. Uruchomienie narzędzia ij

Uruchomienie skryptu

Wydajemy polecenie

Uruchomienie skryptu SQL
Rys. 254. Uruchomienie skryptu SQL

Jak widzimy praca ze skryptem jest znacznie wygodniejsza niż wprowadzanie poleceń z linii poleceń.