Zielony Smok - logo witryny

Macierze: użycie DataInput i DataOutput

Interfejsy DataOutput i DataInput są implementowane m.in. przez klasę RandomAccessFile.

Zapis macierzy

Do zapisu macierzy możemy użyć metody write z klasy MatrixUtil:

public static void write(double[][] array, DataOutput output) {
    int rows = array.length;
    int cols = array[0].length;
    try {
      output.writeInt(rows);
      output.writeInt(cols);
      for (double[] doubles : array) {
        for (int j = 0; j <cols; j++) {
          output.writeDouble(doubles[j]);
        }
      }
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

Przykład w klasie Matrix043:

double[][] tabl = {{3, 2, 1}, {6, 5, 4}, {8, 9, 7}};
    File file = new File("matrices/assets/matrix3.dat");
    RandomAccessFile raf = null;
    try {
      raf = new RandomAccessFile(file, "rw");
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    try {
      raf.seek(0);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    MatrixUtil.write(tabl, raf);

Po uruchomieniu kodu w folderze matrices/assets pojawi się plik matrix3.dat.

Odczyt macierzy

Do odczytania macierzy możemy użyć metody read z klasy MatrixUtil:

 public static double[][] read(DataInput input) {
    int rows;
    int cols;
    double[][] temp = null;
    try {
      rows = input.readInt();
      cols = input.readInt();
      temp = new double[rows][cols];
      for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
          temp[i][j] = input.readDouble();
        }
      }
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return temp;
  }

Przykłąd w klasie Matrix044:

    double[][] tabl;
    File file = new File("matrices/assets/matrix3.dat");
    RandomAccessFile raf = null;
    try {
      raf = new RandomAccessFile(file, "rw");
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    try {
      raf.seek(0);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    tabl = MatrixUtil.read(raf);
    Matrix mat = new Matrix(tabl);
    mat.printToConsole();

Po uruchomieniuu klasy na konsoli zobaczymy:

3.0 2.0 1.0
6.0 5.0 4.0
8.0 9.0 7.0

Pliki do ściągnięcia

matrices031.zip

Moduł matrices – aktualny stan projektu = 031;