Zielony Smok - logo witryny

Zapis macierzy do pliku HTML

Macierz możemy zapisać do pliku HTML. To nie jest zapis obiektu MathML.

Do zapisu użyjemy metody writeAsHTMLTable z klasy MatrixUtil.

public static void writeAsHTMLTable(Matrix matrix, String path) {
    double[][] tabl = matrix.getArray();
    PrintWriter pw = null;
    try {
      pw = new PrintWriter(path);
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    pw.println();
    pw.println("<!DOCTYPE html>");
    pw.println("<html>");
    pw.println("<head>");
    pw.println("<meta http-equiv=\"Content-Type\"
           content=\"text/html; charset=utf-8\" />");
    pw.println("<title>" + path + "</title>");
    pw.println("<style>");
    pw.println("table {");
    pw.println("width:10%;");
    pw.println("border-width:1px;");
    pw.println("border-style: solid;");
    pw.println("border-color: white black;");
    pw.println("text-align: center;");
    pw.println("}");
    pw.println("</style>");
    pw.println("</head>");
    pw.println("<body>");
    pw.println("<table>");
    for (int y = 0; y < matrix.getRowCount(); y++) {
      pw.println("<tr>");
      for (int x = 0; x < matrix.getColCount(); x++) {
        pw.println("<td>" + tabl[y][x] + "</td>");
      }
      pw.println("</tr>");
    }
    pw.println("</table>");
    pw.println("</body>");
    pw.println("</html>");
    pw.close();
  }

Przykład w klasie Matrix045:

double[][] tabl = {{3, 2, 1}, {6, 5, 4}, {8, 9, 7}};
Matrix m = new Matrix(tabl);
MatrixUtil.writeAsHTMLTable(m, "matrices/assets/matrix3.html");

Po uruchomieniu kodu w folderze matrices/assets pojawi się plik matrix3.html.

Po odpaleniu kodu zobaczymy:

Macierz w pliku HTML

A oto zawartość tego pliku:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
      content="text/html; charset=utf-8" />
<title>matrices/assets/matrix3.html</title>
<style>
table {
width:10%;
border-width:1px;
border-style: solid;
border-color: white black;
text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>
<table>
<tr>
<td>3.0</td>
<td>2.0</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>6.0</td>
<td>5.0</td>
<td>4.0</td>
</tr>
<tr>
<td>8.0</td>
<td>9.0</td>
<td>7.0</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Pliki do ściągnięcia

matrices032.zip

Moduł matrices – aktualny stan projektu = 032;